วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย

0

หมวดหมู่ย่อยคือ หมวดหมู่ที่ทำขึ้นเพื่อแยกประเภทของสินค้าออกเป็นกลุ่มๆ ร้านค้าสามารถจัดระเบียบของสินค้าแยกจากกันได้อย่างชัดเจน เดิมร้านค้าสามารถเพิ่มได้แค่หมวดหมู่หลัก เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น ตอนนี้สามารถสร้างหมวดหมู่ย่อยได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย 

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (76 downloads)

24

1. ไปที่เมนู หมวดหมู่ > เพิ่มหมวดหมู่
1
2. เมื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มหมวดหมู่ จะสังเกตเห็นว่าใต้ชื่อหมวดหมู่สินค้ามีชื่อหมวดหมู่ย่อยเพิ่มเข้ามา สามารถคลิกเพิ่มหมวดหมู่ย่อยได้อีกไม่จำกัด หากคลิกเพิ่มมาเกินก็สามารถลบออกได้ที่รูป “ถังขยะ”2
3. เมื่อทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยัน ระบบจะนำท่านกลับมาสู่หน้าหมวดหมู่สินค้า

ในกรณีที่ร้านค้ามีการสร้างหมวดหมู่ไว้ก่อนแล้ว และต้องการจะเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเข้าไป ก็สามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู หมวดหมู่ > หมวดหมู่สินค้า

3

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหมวดหมู่ ระบบจะแสดงข้อมูลหมวดหมู่หลักที่ท่านสร้างไว้แล้วทั้งหมด คลิกที่ชื่อหมวดหมู่หลักที่ท่านต้องการเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเข้าไป

4

3. จากนั้นระบบจะนำท่านมาที่หน้า “แก้ไขหมวดหมู่” ซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับ หน้า “เพิ่มหมวดหมู่”

5

เงื่อนไขของการสร้างหมวดหมู่ย่อย

 • เมื่อกดปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่ย่อย” จะมีกล่องให้กรอกชื่อ หมวดหมู่ย่อย และ ปุ่ม Delete (รูปถังขยะ)

6

 • กรณีที่ไม่มีการกรอกข้อความใดๆ ในกล่องหมวดหมู่ย่อย เมื่อกดบันทึกและกลับเข้ามาใหม่ กล่องเหล่านั้นจะหายไป

7

 • กรณีกดบันทึกหลังจากที่ท่านเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเรียบร้อยแล้ว หากมีสินค้าอยู่ในหมวดนั้นอยู่แล้ว ระบบจะย้ายสินค้ามาไว้ที่หมวดหมู่ย่อยแรกที่สร้างไว้ทันที (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

8 9 10หมายเหตุ : จำนวนสินค้าของหมวดหมู่หลักจะเป็นจำนวนรวมของสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น

4. ในหน้าหมวดหมู่สินค้า ในกรณีที่ท่านกด “ซ่อน”
 • หากท่านกด “ซ่อน” หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อยที่อยู่ในหมวดหมู่หลักนั้น จะถูกซ่อนด้วยทั้งหมด และหากมีสินค้าอยู่ สินค้าก็จะถูกซ่อนไปด้วย
 • จากนั้นจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้น เพื่อให้ท่านยืนยันการซ่อนหมวดหมู่ พร้อมคำอธิบายประกอบ (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

11

 • หากท่านกด “ซ่อน” หมวดหมู่ย่อยเพียงบางหมวด หมวดหมู่หลักจะไม่ถูกซ่อนด้วย และสินค้าในหมวดหมู่ย่อยนั้น จะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ

1213

 • แต่ในกรณีที่ท่านกด “ซ่อน” หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด หมวดหมู่หลักจะถูกซ่อนด้วยอัติโนมัติ และสินค้าจะถูกซ่อนด้วยเช่นกัน เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ซ่อน” แล้ว ระบบจะมีกล่องข้อความแจ้งยืนยันการซ่อนหมวดหมู่พร้อมคำอธิบายปรากฏขึ้นที่หน้าจอของท่าน และกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

1415

5. ในกรณีที่ท่านต้องการ “ลบ” หมวดหมู่ย่อย
 • หากมีสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ย่อย ระบบจะมีข้อความแจ้งว่า “ไม่สามารถลบหมวดหมู่ได้”

16

 • หากไม่มีสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ย่อย ระบบจะมีข้อความแจ้งยืนยันการลบหมวดหมู่อีกครั้ง

17

6. ในกรณีที่ท่านต้องการ “ย้าย” หรือ “ลาก” เพื่อสลับตำแหน่ง สามารถสลับได้เฉพาะระดับเดียวกันเท่านั้น เช่น
 • หากต้องย้ายหรือลาก หมวดหมู่หลักสามารถสลับตำแหน่งได้เฉพาะหมวดหมู่หลักด้วยกันเท่านั้น

1819

 • หากต้องการย้ายหรือลาก หมวดหมู่ย่อย สามารถสลับตำแหน่งได้เฉพาะ หมวดหมู่ย่อยภายในหมวดหมู่หลักเดียวกันเท่านั้น

20 21

7. หมวดหมู่หลักใดที่มีหมวดหมู่ย่อยแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ( + ) เครื่องหมายบวก ข้างหน้าชื่อ เมื่อท่านคลิกที่เครื่องหมาย   ( + ) แล้ว ระบบจะกางหมวดหมู่ย่อยออกมาพร้อมบอกจำนวนสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นด้วย

22

ตัวอย่างการแสดงผลในส่วนต่างๆของร้านค้า

 • แถบเมนูด้านข้างที่หน้าร้านค้า (ใต้โลโก้ร้านค้า)

23

 • แถบเมนูด้านบนในหน้าร้านค้า (StoreFront)

24

 • ที่เมนูเพิ่มสินค้า (หลังร้านค้า) > เลือกหมวดหมู่สินค้าของร้านค้าเอง

25

 • ที่เมนูรายการสินค้า > แถบเมนู “ย้าย”

26

 • ตัวกรองแสดงสินค้าทั้งหมด

27

 • ที่เมนูโปรโมชั่นร้านค้า > จัดการโปรโมชั่น > เลือกสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น

28 29

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (76 downloads)

(Visited 164 times, 2 visits today)
Share.

Comments are closed.