แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความในระบบการให้คะแนนความพึงพอใจ

0

logo_wls

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า

ทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความในระบบการให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทำการเปลี่ยนแปลงข้อความในการให้คะแนนส่วนที่ 1 จากคำว่า “เฉยๆ” เป็นคำว่า “ปานกลาง”

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง” ร้านค้าจะได้รับ “0 คะแนน” เช่นเดิม

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ให้คะแนนความพึงพอใจแก่ร้านค้า ภายใน 30 วัน ระบบจะให้คะแนนโดยอัตโนมัติที่ระดับ “ปานกลาง” และร้านค้าจะได้รับ 0 คะแนนเช่นกัน

อ่าน เงื่อนไขการให้คะแนนความพึงพอใจและการให้คะแนนอัตโนมัติ ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงาน WeLoveShopping

(Visited 15 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.