แจ้งขอความร่วมมือห้ามระบุรายละเอียดสินค้าหรือหัวข้อสินค้าที่ “อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง” บนเว็บไซต์ WeLoveShopping

0

logo_wls

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า

เนื่องจากทางเว็บไซต์ WeLoveShopping ได้รับการแจ้งเตือนจากทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า พบการขายสินค้าที่ระบุหัวข้อสินค้าและรายละเอียดสินค้าที่อวดอ้างสรรพคุณ คุณสมบัติ หรือคุณภาพเกินจริง เช่น มีคำว่า “ถูกที่สุด” “ที่สุด” “แห่งแรก” “รายแรก” “ครั้งแรก” “100%” “ในเวลารวดเร็ว” หรือถ้อยคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันมาใช้ประกอบข้อความโฆษณาสินค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดในเรื่อง “ข้อความโฆษณาอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 22 และผิดนโยบายการขายสินค้าของทางเว็บไซต์

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา คลิกที่นี่

ทาง Weloveshopping.com จึงขอความร่วมมือร้านค้าตรวจสอบสินค้าในร้านค้าของท่าน หากพบว่ามีข้อความที่เข้าข่ายในรายการสินค้าดังกล่าว ขอความกรุณาท่านแก้ไขรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้อง ไม่ระบุรายละเอียดสินค้าที่อวดอ้างสรรพคุณ คุณสมบัติ หรือคุณภาพเกินจริง

และหากทางทีมงานตรวจพบว่ามีรายการสินค้าที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าวในร้านค้าใด ทางทีมงานจะนำสินค้าลงจากเว็บไซต์ทันทีและแจ้งเตือนร้านค้าต่อไป

อ่าน “นโยบายการขายสินค้า” ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงาน WeLoveShopping

(Visited 136 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.