ประกาศ! ห้ามขายสินค้า ไบโอวัน (BioOne) กรณีไม่มีหนังสือยินยอมให้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

0

logo_wls

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า

เนื่องจากทางเว็บไซต์ WeLoveShopping ได้รับการแจ้งจากบริษัท นูทริ-แมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตอาหารเสริม สาหร่ายแดง ไบโอวัน  (BioOne) ว่าพบการขายสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทาง Weloveshopping.com จึงขอความร่วมมือร้านค้าตรวจสอบสินค้าในร้านค้าของท่าน หากพบว่ามีสินค้าดังกล่าว ขอความกรุณาท่านนำสินค้าลงจากหน้าร้าน โดยการ “ลบ” สินค้ารายการนั้น และหากประสงค์ที่จะจำหน่ายสินค้า ไบโอวัน (BioOne) ท่านจะต้องมีหนังสือยินยอมให้จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมายืนยันกับทางเว็บไซต์เท่านั้น

หากทางทีมงานตรวจพบว่ามีการขายสินค้าดังกล่าวในร้านค้าใด โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทางทีมงานจะนำสินค้าลงจากเว็บไซต์ทันทีและแจ้งเตือนร้านค้าต่อไป
อ่าน “นโยบายการขายสินค้า” ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงาน WeLoveShopping

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.