ร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทบอกตำแหน่ง (GPS Tracker) ต้องมีใบอนุญาตให้ค้า ออกโดยสำนักงานกสทช.

0

logo_wls

เรียน  ท่านเจ้าของร้านค้า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้แจ้งให้ทีมงาน WeLoveShopping ทราบว่า หากท่านเจ้าของร้านค้ามีการขายสินค้าประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทบอกตำแหน่ง (GPS Tracker) ท่านเจ้าของร้านค้าจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวจากสำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ดังนั้นหาก WeLoveShopping ตรวจพบว่าร้านค้าสมาชิกใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ทาง WeLoveShopping มีความจำเป็นต้องปิดการโฆษณาขายสินค้าของท่านทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าท่านจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทีมงาน WeLoveShopping

(Visited 220 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.