Author weloveshoppingofficial@gmail.com

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

WeLoveShopping ขอเชิญชวนร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญเกี่ยวกับ “Big Toy Sale” ** เป็นการโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ตุ๊กตา ** ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน  2561 โดยมีเงื่อนไขการส่งสินค้าดังนี้ เงื่อนไข:…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

** เป็นการโปรโมทสินค้าในแคมเปญ “Songkran Splash Sale 2018″ โดยไม่จำกัดหมวดหมู่ของสินค้า  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 เมษายน  2561 โดยมีเงื่อนไขการส่งสินค้าดังนี้ ”สินค้าที่ตรงกับแคมเปญ อาทิเช่น หมวด…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ ระยะเวลาเข้าร่วม: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาโชว์แคมเปญ: 1 – 31 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ที่เข้าร่วมได้ : OTOP สต็อกต่อรายการสินค้า:…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

ประกาศ! เพิ่มหมวดหมู่สินค้า OTOP  ทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า OTOP โดยแบ่งตามประเภทหมวดหมู่ดังนี้ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร…

WeLoveShopping News shopbackSite-FBPaid702x336
0

รายละเอียดดังนี้ ขอเชิญร้านค้าร่วมประชาสัมพันธ์ “ช้อปสินค้า WeLoveShopping ผ่าน Shopback รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท” ไม่มีขั้นต่ำ โดยร้านค้าสามารถดาวน์โหลดรูปเพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรมได้ที่ https://we.tl/giVWMWMhFf  และนำไปอัพโหลดที่บริเวณหน้าร้านค้าของท่าน เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น ไม่มีขั้นต่ำสำหรับราคาสินค้าที่ซื้อ ขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนพิเศษ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น หากเป็นสินค้าที่มีของแถม…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น หากเป็นสินค้าที่มีของแถม…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

เรียนท่านเจ้าของร้านทุกท่าน WeLoveShopping ขอเชิญชวนร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ ** เป็นการโปรโมทสินค้าในแคมเปญ “X-Mas Gift All Item 99 Baht”โดยไม่จำกัดหมวดหมู่ของสินค้า ** สามารถส่งสินค้าเข้าร่วมได้ทุกหมวดหมู่ และเป็นราคาเดียว 99.- เท่านั้น…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งจากทางบริษัท B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R ซึ่งเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า VIKTOR & ROLF  พบการขายสินค้าลอกเลียนแบบของแบรนด์ VIKTOR &…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งจากทาง Strategic IP Information Pte. Ltd.,  ผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้า“ CHARLES & KEITH International…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งว่า พบการมีการโฆษณาขายยา ยารักษาสิว แอคโนติน  ( Acnotin 10 ) ซึ่งถือเป็น ยาควบคุมพิเศษต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ห้ามประชาชนซื้อยาผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์มารับประทานเองโดยเด็ดขาด และกรณีดังกล่าวถือเป็นการผิดนโยบายการขายสินค้าของทางเว็บไซต์…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น หากเป็นสินค้าที่มีของแถม…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งจากทาง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “KYOCERA” “Kyocera” อ่านว่า…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า ทางเว็บไซต์ Weloveshopping จะทำการปิดปรับปรุงระบบร้านค้าเพื่อพัฒนาการให้บริการ ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้เป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 8 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 06:00…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งจากทาง Musidor B.V. ผู้ดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ROLLING STONES ว่า พบการขายสินค้าของ ROLLING STONES…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า เนื่องจากทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้รับแจ้งจากทาง Tre Milano, LLC (“Tre Milano”) ผู้ดูแลสินค้าภายใต้แบรนด์ InStyler® ว่า พบการขายสินค้าแบรนด์ InStyler…

1 2 3