Author weloveshoppingofficial@gmail.com

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ 1 แถม 1 ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ 1 แถม 1 ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น…

คู่มือผู้ขายใหม่ banner_announcement
0

การอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นขายสินค้ากับ WeLoveShopping ได้อย่างง่ายดาย โดยเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานการใช้งานระบบผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเปิดร้าน, จัดการคำสั่งซื้อ, ตรวจรายงานรายรับ,การจัดรูปแบบร้านค้า,การเข้าร่วมแคมเปญ และการทำโปรโมชั่นร้านค้า สิ่งที่ต้องเตรียมมา : 1. คอมพิวเตอร์ Laptop 2. รายการสินค้าอย่างน้อย…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า ทางเว็บไซต์ Weloveshopping จะทำการปิดปรับปรุงระบบร้านค้าเพื่อพัฒนาการให้บริการ ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ 1 แถม 1 ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ 1 แถม 1 ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ 1 แถม 1 ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เรียน ท่านเจ้าของร้านค้า ทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยืนยันการรับสินค้าอัตโนมัติสำหรับวิธีการตั้งค่าจัดส่งแบบ “กำหนดวิธีจัดส่งด้วยตัวเอง” กรณีผู้ซื้อไม่เข้ามายืนยันรับสินค้า จากเดิม 10 วัน เหลือเพียง 7 วัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ร้านค้าได้รับเงินค่าสินค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Free Shipping ร้านค้าต้องตั้งค่าการจัดส่งเป็นส่งฟรี ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ จำกัดจำนวนสินค้าส่งเข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่เกิน 5 รายการต่อร้านเท่านั้น! (ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญกรณีร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญเกินจำนวนโควต้าที่กำหนด) รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคา ต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งเท่านั้น หากเป็นสินค้าที่มีของแถม…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลรายการสั่งซื้อ ทางเว็บไซต์ได้อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า ด้วยการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ขายสินค้าได้และรายการดังกล่าวชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้กับร้านค้า ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มคุณภาพที่ดีให้กับร้านค้าในด้านบริการ และเพิ่มความรวดเร็วในการเตรียมสินค้าก่อนการจัดส่ง ให้ได้รับสินค้าไว ทันใจลูกค้า ตรงเวลามากยิ่งขึ้น ทางเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ร้านค้าอัพเดตเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับ SMS แจ้งเตือนดังกล่าว โดยวิธีดังต่อไปนี้…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ร้านค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญ DealZapp กับทาง WeLoveShopping โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ* แต่ยังคงคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 3% (ยังไม่รวม VAT)…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

WeLoveShopping ขอเชิญชวนร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญเกี่ยวกับ “Big Toy Sale” ** เป็นการโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ตุ๊กตา ** ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน  2561 โดยมีเงื่อนไขการส่งสินค้าดังนี้ เงื่อนไข:…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

** เป็นการโปรโมทสินค้าในแคมเปญ “Songkran Splash Sale 2018″ โดยไม่จำกัดหมวดหมู่ของสินค้า  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 เมษายน  2561 โดยมีเงื่อนไขการส่งสินค้าดังนี้ ”สินค้าที่ตรงกับแคมเปญ อาทิเช่น หมวด…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขของแคมเปญ: ร้านค้าต้องปรับราคาสินค้าเป็นราคาพิเศษเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญ เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องมีความคมชัด และ เป็นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รายละเอียดสินค้าต้องครบถ้วน ไม่สั้นจนเกินไป และตรงตามความเป็นจริง ปรับสต็อกของสินค้า ตรงตามที่มีอยู่จริง สินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุบราคาและBOGO ซื้อ…

WeLoveShopping News banner_camp_nov_hub
0

กิจกรรมส่งเสริมการขายมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ ระยะเวลาเข้าร่วม: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาโชว์แคมเปญ: 1 – 31 มีนาคม 2561 หมวดหมู่ที่เข้าร่วมได้ : OTOP สต็อกต่อรายการสินค้า:…

WeLoveShopping News banner_announcement
0

ประกาศ! เพิ่มหมวดหมู่สินค้า OTOP  ทางเว็บไซต์ Weloveshopping.com ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า OTOP โดยแบ่งตามประเภทหมวดหมู่ดังนี้ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร…

1 2 3 4