วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ

0

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายกับทาง WeLoveShopping จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญในอัตรา 2-10% ขึ้นอยู่กับประเภทของแคมเปญ โดยมีรายละเอียดและวิธีการคำนวณ ดังนี้

ลำดับความสำคัญของแคมเปญ

อันดับ 1 DealZapp (อันดับสูงสุด)

DealZapp: แคมเปญสินค้าราคาพิเศษ ที่จัดขึ้นทุกวัน เริ่มเวลา 10.00 น.-09.59 น. ของวันถัดไป

อันดับ 2 WeLoveShopping Promotion และ Seller Promotion

WeLoveShopping Promotion: แคมเปญที่ WeLoveShopping จัดขึ้นตามโอกาสหรือช่วงเวลาพิเศษ โดยทางทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนราคาแทนร้านค้าได้

Seller Promotion: แคมเปญที่ร้านค้าจัดขึ้นเอง แสดงผลที่หน้าร้านค้า

อันดับ 3 Promotion Code

Promotion Code: การออกโปรโมชั่นส่วนลดให้กับร้านค้าที่เข้าร่วม

อันดับ 4 Collection

Collection: แคมเปญที่ WeLoveShopping จัดขึ้นตามโอกาสหรือช่วงเวลาพิเศษ โดยทางทีมงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาแทนร้านค้าได้ (ร้านค้าเป็นผู้ปรับเปลี่ยนราคาเอง)

สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด

fee cal

หลักการคิดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแคมเปญ

 1. คำนวณค่าธรรมเนียมแยกทีละรายการสินค้า โดยคิดจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลด
 2. ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อ สินค้ารายการนั้นเข้าเงื่อนไขของแคมเปญ
 3. การคิดค่าธรรมเนียมมีหลักการคิด ดังนี้
 • หากสินค้านั้นเข้าร่วมในหลายแคมเปญ จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมของแคมเปญที่มีอัตราสูงที่สุดที่สินค้านั้นเข้าร่วม
  • ตัวอย่าง ร้าน XํYZ เข้าร่วมแคมเปญประเภท Promotion Code ค่าธรรมเนียม 4% และส่งสินค้า B เข้าร่วมแคมเป็นประเภท Collection ค่าธรรมเนียม 2% ด้วย

>> เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า B โดยใช้ Promotion Code จะคิดค่าธรรมเนียม 4% ของ Promotion Code (เพราะ Promotion Code มีค่าธรรมเนียมสูงที่สุด)

 • หากสินค้านั้นเข้าร่วมในหลายแคมเปญ และมี DealZapp ด้วย จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมของ DealZapp เท่านั้น
  • ตัวอย่าง สินค้า A เข้าร่วมแคมเปญประเภท DealZapp ค่าธรรมเนียม 5%, WeLoveShopping Promotion ค่าธรรมเนียม 3% และ Collection ค่าธรรมเนียม 2% ด้วย

>> จะคิดค่าธรรมเนียม 5% ของ DealZapp เท่านั้น (เพราะมีอันดับความสำคัญสูงสุด)

 • หากสินค้านั้นเข้าร่วมในแคมเปญเฉพาะประเภท Collection หลายแคมเปญ จะคิดค่าธรรมเนียมของ Collection ที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด
  • ตัวอย่าง สินค้า C เข้าร่วมแคมเปญ Collection “ราคาเริ่มต้น 99 บาท” ค่าธรรมเนียม 3% และ Collection “สินค้าบ้านและสวน” ค่าธรรมเนียม 2% 

>> จะคิดค่าธรรมเนียม 2% (เพราะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด)

4. แคมเปญที่ระบุไว้ว่า “ไม่คิดค่าธรรมเนียม” ไม่ได้หมายความว่าค่าธรรมเนียมของสินค้านั้นจะเป็น 0 เพราะหากสินค้านั้นอยู่ในแคมเปญอื่นที่มีการคิดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ ก็จะถูกคิดค่าธรรมเนียมตามอันดับความสำคัญสูงสุด

5. หากมีการยอมรับการขอเงินคืนของรายการสินค้าใด จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญของรายการสินค้านั้น

6. การคิดค่าธรรมเนียมในกรณีที่แคมเปญนั้นมีส่วนลด จะนำราคาสินค้า (รวมจำนวน) มาหักส่วนลดเฉลี่ยรายสินค้าออก แล้วจึงนำมาคำนวณค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญกรณีสินค้าอยู่ในหลายแคมเปญ

ex1

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย

กรณีที่ 1: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและไม่มีการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 70 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้าทั้ง 3 รายการ หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 2: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและมีการขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 70 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าพบว่าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อทั้ง 3 รายการ จึงกดขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ และร้านค้าทำการยอมรับการขอเงินคืนเนื่องจากสินค้า A และ B ส่งผิด และสินค้า C ไม่มีสีที่ผู้ซื้อต้องการ หลังจากนั้นระบบจึงสรุปรายการค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กรณีที่ 3: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและมีการขอเงินคืนบางรายการ

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 70 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า พบว่าไม่ได้รับสินค้า A และ B จึงกดขอเงินคืน และร้านค้าทำการยอมรับการขอเงินคืนเนื่องจากสินค้า A และ B หมด เมื่อตรวจสอบสินค้า C พบว่าถูกต้องตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้า หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

(Visited 1,428 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.