FAQ

0

1.ทำไมทางเว็บไซต์ต้องคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ

ตอบ : การเก็บค่าธรรมเนียมครั้งนี้ก็เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

2.ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Fee) จะเริ่มเก็บเมื่อใด

ตอบ : เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 59 นี้เป็นต้นไป

3.ค่าปรับกรณีผู้ซื้อขอเงินคืน เริ่มเมื่อใด

ตอบ : เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 59 นี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าบริษัทจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบล่วงหน้า

4.ค่าปรับกรณีผู้ซื้อขอเงินคืน จะถูกปรับเนื่องจากสาเหตุหรือกรณีใดบ้าง

ตอบ :  1. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากผู้ขายส่งสินค้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

  1. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง
  2. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  3. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้าที่ผู้ขายจัดส่งไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
  4. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากผู้ขายไม่มีสินค้าจัดส่ง

5.ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำรายการจะถูกคืนภายใน 60 วันทำการ หรือ 60 วันไม่ยกเว้นวันหยุดใดๆ

ตอบ : 60 วัน ไม่ยกเว้นวันหยุดใดๆ

6.ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำรายการจะถูกคืนเข้าบัญชี wallet หรือเข้าบัญชีธนาคารร้านค้า

ตอบ : ในส่วนนี้ทางทีมที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่อาจจะเป็นกรณีของการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า แต่อย่างไรแล้ว จะสอบถามเพิ่มเติม และติดต่อกลับไปแจ้งคุณลูกค้าอีกครั้ง

7.ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำรายการจะถูกคืน โดยคิดจากรายการที่เกิดขึ้นในช่วงใด

ตอบ : จะคิดจากรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้นๆ โดยจะมีการคิดยอดเงินให้ทุกสิ้นเดือน และหลังจากนั้นจะมีการทำเรื่องคืนเงินให้กับร้านค้าภายใน 60 วันไม่ยกเว้นวันหยุดใดๆ

8.ในกรณีที่มีรายการสั่งซื้อเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิ.. 59 แต่รายการสั่งซื้อดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็น ดำเนินการเรียบร้อย หลังวันที่ 1 มิ.ย. 59 รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ : ระบบจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 59

9.กรณีรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สถานะของรายการสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น ดำเนินการเรียบร้อย รายการสั่งซื้อนั้น จะถูกหัก 2.9% และ หักค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มด้วยหรือไม่

ตอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และสถานะเปลี่ยนเป็นดำเนินการเรียบร้อย ระบบจะไม่มีการหัก 2.9% แล้ว แต่ถูกคิดรวมไปกับค่าทำเนียมการทำรายการ 3% เพียงยอดเดียวเท่านั้น

10.กรณีที่รายการสั่งซื้อนั้น มีการขอเงินคืนเป็นบางรายการ ระบบจะมีการคิดค่าปรับและค่าธรรมเนียมการทำรายการอย่างไร (เฉพาะรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลัง 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)

ตอบ : ระบบจะทำการคิดค่าปรับ 2% ของมูลค่าการขอเงินคืน และคิคค่าธรรมเนียมการทำรายการ 3% ของมูลค่าการขายที่ร้านค้าได้รับเงินจริง

ตัวอย่างเช่น

หมายเลขการสั่งซื้อ 900010000001 สินค้าที่สั่งซื้อ คือ

ดินสอเขียนคิ้ว 1 แท่ง ราคา 200 บาท

น้ำหอม 1 ขวด ราคา 300 บาท

ค่าจัดส่ง 100 บาท

ซึ่งดินสอเขียนคิ้วหมด และทางผู้ซื้อเข้ามาขอเงินคืน ระบบจะคิดค่าปรับและค่าธรรมเนียมการทำรายการ ดังนี้

ค่าปรับกรณีขอเงินคืน

ดินสอเขียนคิ้ว 1 แท่ง ราคา 200 บาท ถูกคิดค่าปรับการขอเงินคืน 2% ดังนั้นร้านค้าจะถูกปรับ 4 บาท

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ

น้ำหอม 1 ขวด ราคา 300 บาท และค่าจัดส่ง 100 บาท คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ 3% = (400 x 3%) + 7% = 12.84 บาท ดังนั้นจะมียอดเงินโอนคืนร้านค้าจำนวน 387.16 บาท

11.หากร้านค้าไม่กดยอมรับเงื่อนไข จะเกิดอะไรขึ้นกับร้านค้าหรือไม่

ตอบ : หากร้านค้าไม่กดยอมรับเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ หลังจากวันที่ 1 มิ.ย. 59  เป็นต้นไป ร้านค้าดังกล่าวจะถูกระบบดึงรายการสินค้าลงจากเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสั่งสินค้าเข้ามา แต่หากภายหลังร้านค้าเข้ามากดยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกเปิดกลับให้ออนไลน์บนระบบเช่นเดิมค่ะ

12.หากร้านค้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขที่เว็บไซต์กำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมได้ ทางร้านค้าสามารถขอปิดร้านเลยได้หรือไม่

ตอบ : ร้านค้าสามารถทำการปิดร้านค้าด้วยตนเองได้ค่ะ โดยเข้าไปที่ระบบหลังร้านค้า และเลือก “ปิดร้านค้า” หลังจากนั้นรายการสินค้าที่ออนไลน์อยู่ จะถูกนำลงจากร้านค้าอีกครั้งค่ะ

(Visited 123 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.