การคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด

0

ค่าธรมเนียมการทำรายการของ WeLoveShopping แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (3%)

คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า โดย WeLoveShopping จะทำการคำนวณและหักค่าธรรมเนียมออกจากมูลค่าการสั่งซื้อของรายการสั่งซื้อนั้นๆ จากนั้นจึงโอนเงินเข้าไปที่ Wallet ของร้านเมื่อถึงกำหนด

2.ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย (ประมาณ 2-10%)

คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น เมื่อร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายกับทาง WeLoveShopping โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญอยู่ที่ 2-10% โดยประมาณขึ้นอยู่กับประเภทของแคมเปญ เมื่อมีผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญที่เข้าร่วมนั้น WeLoveShopping จะทำการคำนวณและหักค่าธรรมเนียมออกจากเงินค่าสินค้าของรายการสั่งซื้อนั้นๆ จากนั้นจึงโอนเงินเข้าไปที่ Wallet ของร้านเมื่อถึงกำหนด

สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด

fee cal

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ

 

(Visited 5,205 times, 2 visits today)
Share.

Comments are closed.