เทคนิคการเพิ่มคะแนนความพึงพอใจให้กับร้านค้า

0

คุณภาพของสินค้าและบริการของร้านค้าออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญ การใช้บริการร้านค้าสำเร็จรูปที่มีการการันตีคุณภาพอย่างเช่น ระบบการให้คะแนนความพึงพอใจ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันคุณภาพของร้านค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าของลูกค้าอีกด้วย

     

ข้อดีของการให้คะแนนความพึงพอใจ (Customer Feedback)

1.ร้านค้าสามารถเพิ่มยอดขายจากคะแนนความพึงพอใจได้ เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ใช้คะแนนความพึงพอใจและความเห็นของผู้ที่เคยซื้อมาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

2.คะแนนความพึงพอใจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจและตัดสินใจซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่มีระบบประเมินความพึงพอใจ

3.ผู้ซื้อมักเชื่อถือผู้ซื้อคนอื่นๆ ที่ได้ให้คะแนนและความเห็นไว้ และมักตัดสินใจซื้อในร้านที่คิดว่ามีคุณภาพบริการที่ดีตามคะแนนความพึงพอใจที่แสดงบนหน้าร้านค้า

4. ร้านค้าได้ทราบถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของตนเอง ว่าผู้ซื้อมีความเห็นอย่างไร พอใจในสินค้าและบริการหรือไม่ เพื่อร้านค้าจะได้ทำการปรับปรุงคุณภาพของร้านค้าให้ดียิ่งขึ้น

5. คะแนนความพึงพอใจมีผลต่อการจัดระดับคุณภาพของร้านค้า ซึ่งร้านค้าที่ได้คะแนนความพึงพอใจในระดับสูงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มร้านค้าคุณภาพดี มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย และยังถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของการค้นหาจากหน้าเว็บไซต์อีกด้วย

     

วิธีเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ

1. คุณภาพสินค้าตรงตามคำบรรยาย

ร้านค้าควรให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการลงสินค้า โดยเขียนชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับคุณลักษณะ และคุณภาพของสินค้าจริง ไม่เขียนเกินจริงซึ่งจะทำให้ความคาดหวังของลูกค้าสูงเกินความเป็นจริง เพราะเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง อาจจะทำให้ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลต่อคะแนนรวมของร้านค้าได้

2. ใส่ใจในคุณภาพบริการ

นอกจากสินค้าแล้ว การบริการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับคะแนนความพึงพอใจ โดยการให้บริการในการขายสินค้าออนไลน์นั้น สามารถเป็นได้ทั้งการตอบคำถามเกี่ยวกับตัวสินค้า การจัดส่ง และการรับประกันต่างๆ หากร้านค้าสามารถตอบกลับลูกค้าเมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว ย่อมแสดงถึงความเอาใจใส่ในการให้บริการและการขายสินค้าได้

3.ดูแลการจัดส่ง

การจัดส่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีทั้งส่วนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ สำหรับส่วนที่ร้านค้าควบได้คือ การบรรจุหีบห่ออย่างดี มีการป้องกันความเสียหายของสินค้า และจัดส่งภายในเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และเนื่องจากการจัดส่งจะมีบุคคลที่ 3 ซึ่งก็คือ บริษัทจัดส่งสินค้าเข้ามามีส่วนร่วมในบริการของร้านค้า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการให้บริการได้ ดังนั้น ร้านค้าควรติดตามตรวจสอบคุณภาพทั้งในด้าน ความรวดเร็ว และการดูแลรักษาสินค้าของร้านค้าให้ถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์

      

ทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาให้คะแนนความพึงพอใจ

1. ติดตามสถานะการส่งสินค้า

ร้านค้าสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไปสอบถามว่าผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าหรือยัง หากได้รับแล้วขอให้ผู้ซื้อเข้าระบบมากดยืนยันรับสินค้า พร้อมทั้งให้คะแนนความพึงพอใจด้วย

2. จัดของที่ระลึกเพื่อจูงใจ

ร้านค้าอาจจัดเตรียมของที่ระลึก หรือโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ซื้อที่เข้ามาให้คะแนนความพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาให้คะแนนมากขึ้น

(Visited 165 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.