ทำอย่างไรให้ร้านค้าลดจำนวนรายการขอเงินคืนได้

0

ข้อกำหนดและบทลงโทษเกี่ยวกับการขอเงินคืน

จำนวนรายการสั่งซื้อที่ยอมรับการขอเงินคืน จะต้องไม่เกิน 1% ของรายการที่สามารถขอเงินคืนได้ในสัปดาห์นั้นๆ ของร้านค้า

วิธีการคำนวณ

ระบบ จะดึงข้อมูลทุกวันจันทร์ โดยจะนำ “รายการสั่งซื้อที่ยอมรับการขอเงินคืน” ที่เกิดขึ้นระหว่าง วันอาทิตย์-วันเสาร์ ย้อนหลังไป 4 สัปดาห์ และนำเอาสัปดาห์แรกของ 4 สัปดาห์ที่ย้อนไปนั้นมาคำนวณด้วยสูตร

สูตรการคำนวณ = รายการสั่งซื้อที่ยอมรับการขอเงินคืน / รายการทั้งหมดที่สามารถขอเงินคืน

ตารางช่วงระยะเวลาคำนวณ

Picture1

ผู้ซื้อขอเงินคืนด้วยเหตุผลอะไรบ้าง

1.ร้านค้าไม่ส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

หาก เกินระยะเวลาเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งที่ร้านค้ากำหนดไว้ และร้านค้ายังไม่ได้ส่งสินค้าพร้อมกับกดแจ้งจัดส่งสินค้าในระบบ ผู้ซื้อจะสามารถกดปุ่มขอเงินคืนได้ทันที

2.ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

เมื่อร้านค้ากดแจ้งจัดส่งสินค้าแล้ว ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลายืนยันรับสินค้าตามช่องทางที่ผู้ซื้อ เลือกไว้ เช่น ผู้ซื้อเลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะมีระยะเวลายืนยันรับสินค้า 7 วันนับจากวันที่ร้านค้ากดแจ้งจัดส่ง หากในวันที่ 6-7 ก่อนหมดเวลายืนยันรับสินค้า ผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้า ผู้ซื้อก็สามารถกดขอเงินคืนได้ทันที

3.สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับไม่ถูกต้องตรงกับที่สั่งซื้อ

หากร้าน ค้าทำการจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี สินค้าด้อยคุณภาพใช้งานไม่ได้ และอื่นๆ ผู้ซื้อก็สามารถกดขอเงินคืนได้ ภายในระยะเวลาการยืนยันรับสินค้าตามช่องทางที่ผู้ซื้อเลือกไว้

วิธีลดอัตราการขอเงินคืน

1.จัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา

ร้านค้าควรส่งสินค้าภายในระยะเวลาเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งที่ร้านค้าระบุไว้ในระบบ เพราะผู้ซื้อจะเห็นจำนวนวันเหล่านี้เหมือนกัน และจะคาดหวังว่าตนเองจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

2.กำหนดระยะเวลาเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งให้เหมาะสม

การกำหนดระยะเวลาเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งนั้นแตกต่างกันไปตามความสามารถในการจัดส่งของแต่ละร้านค้า โดยส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 3-5 วันสำหรับสินค้าพร้อมส่ง ซึ่งหากร้านค้าใดกำหนดระยะเวลาไว้น้อยเกินไป เช่น 1 วัน แล้วต้องการเพิ่มระยะเวลาเตรียมสินค้าใหม่ทั้งร้าน ก็สามารถทำได้ ดูวิธีตั้งค่าระยะเวลาเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งแบบทั้งร้านที่นี่

3.เตรียมอุปกรณ์แพ็คสินค้าให้พร้อม

ร้านค้าควรจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำหรับแพ็คสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อที่เวลามีรายการสั่งซื้อใหม่เข้ามา ร้านจะได้ทำการแพ็คสินค้าได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์อีก

4.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าให้พร้อมขาย

ร้านค้าจะต้องตรวจสอบสต๊อกสินค้าก่อนลงขายสินค้าว่า ร้านค้ามีสต๊อกสินค้าจริงตามจำนวนที่ร้านใส่ลงในระบบ เพราะใส่สต๊อกสินค้าในระบบเผื่อหรือมากเกินกว่าสินค้าจริง อาจนำมาซึ่งปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าเพราะของขาดสต๊อกได้

5.ตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง

ร้านค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพ รายการและจำนวนสินค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อให้ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ เพราะหากส่งสินค้าผิดรายการ หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ ใช้งานไม่ได้ ผู้ซื้อสามารถกดขอเงินคืนได้

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.