วิธีการตั้งค่าร้านค้า YouStore สำหรับผู้ขาย (Mobile Version) – Exclusive Package

0
ส่วนประกอบต่างๆของหน้าร้านค้า
ตั้งค่าระบบ
หน้าหลักของร้านค้า เปิด/ปิด Mobile Version
เมนู ระบบป้ายโฆษณาหลักด้านบน
รายละเอียดสินค้า ระบบหมวดหมู่สินค้าของร้าน
เกี่ยวกับเรา ระบบสินค้าเด่นหน้าร้าน
ติดต่อเรา ระบบเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ และแก้ไขข้อมูลสินค้า
ระบบรายการสั่งซื้อ
ปุ่มลัดเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Mobile Version

ส่วนประกอบต่างๆของหน้าร้านค้า

หน้าหลักของร้านค้า

 1. เข้าสู่หน้าร้านค้า ผ่าน url ปกติ ที่ใช้ในปัจจุบัน หากใช้ Mobile Device ระบบจะแสดงผลเป็น Mobile Site ตัวอย่าง url เช่น
  http://aaa.weloveshoppng.com
  http://www.aaa.com
  http://www.weloveshopping.com/shop/aaa
  http://www.weloveshopping.com/shop/shop.php?shopid=1234
 2. ระบบป้ายโฆษณาหลักด้านบน เป็นการแสดงผลของป้ายโฆษณาหลัก โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ กรณีไม่มีการใส่ป้ายใหม่ ระบบจะดึงป้ายมาตรฐานมาแสดง
  สามารถเปลี่ยนภาพได้ในระบบบริหารจัดการร้านค้า เมนู “Mobile Version” >> “ป้ายโฆษณาหลักด้านบน”
 3. สินค้าแนะนำ ระบบจะดึงสินค้าจากระบบสินค้าเด่นหน้าร้านค้ามาแสดงจำนวน 4 ชิ้น
  สามารถเพิ่มสินค้าแนะนำได้ที่ เมนู “ระบบบริหารข้อมูลสินค้า” >> “รายการสินค้าเด่นหน้าร้าน”
 4. สินค้าใหม่ ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าทั้งหมดของร้านค้ามาแสดง โดยจัดเรียงตามสินค้าที่เพิ่มใหม่ให้แสดงก่อน โดยจำกัดการแสดงอยู่ที่ 12 ชิ้น
  สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ที่ เมนู “ระบบบริหารข้อมูลสินค้า” >> “แก้ไขข้อมูลสินค้า”
 5. Bottom ระบบจะแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อร้านค้า (เบอร์โทร, อีเมล) และคลิกเพื่อกลับสู่เว็บไซต์แบบเต็ม (Desktop Site)
  สามารถแก้ไขข้อมูลสำหรับติดต่อร้านค้าได้ที่ เมนู “ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า” >> “แก้ไขข้อมูลทั่วไปของร้าน”

b01

 

 

เมนู

 1. คลิกที่ไอคอนเมนู ระบบจะแสดงเมนูออกมา
 2. หน้าหลัก ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของร้านค้า
 3. สินค้า ระบบจะเข้าสู่หน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงสินค้าแนะนำเป็นอันดับแรก โดยสามารถปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของสินค้าได้
 4. ตะกร้าสินค้า ระบบจะแสดงสินค้าที่เลือกสั่งซื้อ
 5. เกี่ยวกับเรา ระบบจะเข้าสู่หน้าเกี่ยวกับร้านค้า
 6. ติดต่อเรา ระบบจะเข้าสู่หน้าติดต่อเรา

 

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า

 1. ภาพสินค้า ระบบจะแสดงภาพสินค้าหลัก และภาพเสริมของสินค้า บังคับการแสดงผลให้มีความสูงของภาพ สูงสุดอยู่ที่ 320 pixels หากมีขนาดภาพที่สูงกว่า จะปรับภาพให้มีขนาดเล็กลงตามอัตราส่วน
 2. ชื่อสินค้า ระบบจะแสดงชื่อสินค้าจากระบบ กรณีต้องการให้สินค้าแสดงไอคอน สามารถแสดงได้ 2 แบบโดยการกำหนดลูกเล่นสินค้า
  – ไอคอน NEW คือ สินค้ามาใหม่
  – ไอคอน HOT คือ สินค้าขายดี
 3. ราคาและสต๊อก ระบบจะแสดงราคาสินค้าก่อนลด, ราคาที่ลดแล้ว โดยสามารถระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการได้
  สามารถแก้ไขราคาและสต๊อกสินค้าได้ที่ เมนู ระบบบริหารข้อมูลสินค้า >> “แก้ไขข้อมูลสินค้า”
 4. คุณสมบัติ (attribute) คุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น สี ไซต์
  สามารถกำหนดได้จากระบบนี้ เมนู ระบบบริหารข้อมูลสินค้า >> “ระบบคุณสมบัติของสินค้า”
 5. รายละเอียดสินค้า ระบบจะแสดงละเอียดบางส่วนของสินค้าเป็น รูปแบบตัวอักษร โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดแบบเต็มได้จากข้อความ “เพิ่มเติม”
  สามารถแก้ไขรายละเอียดของสินค้าได้จาก เมนู ระบบบริหารข้อมูลสินค้า >>“แก้ไขข้อมูลสินค้า”
 6. แชร์ สามารถแชร์สินค้าชิ้นนั้นๆไปยัง social ได้ เช่น twitter, Facebook, Google+, Pinterest, E-Mail
 7. สินค้าที่เกี่ยวข้อง ระบบจะสุ่มสินค้าจำนวน 2 ชิ้นในร้านค้ามาแสดง

b03

 

 

เกี่ยวกับเรา

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า

 • ชื่อร้านค้า
 • รหัสร้านค้า
 • คำอธิบายร้านค้าแบบย่อ

เพิ่มสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อร้านค้าและคำอธิบายร้านค้าแบบย่อได้จากระบบ BackEnd
เมนู ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า >>“แก้ไขข้อมูลทั่วไปของร้าน”

 

 

ติดต่อเรา

แสดงข้อมูลช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

 • เบอร์โทร
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • google map
 • แผนที่เป็นรูปภาพ

เพิ่มสามารถเพิ่มข้อมูลร้านค้าได้จากระบบ BackEnd

 • เมนู ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า >>“แก้ไขข้อมูลทั่วไปของร้าน”
 • เมนู ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า >>“แผนที่ร้านค้า”
 • เมนู ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า >>“แผนที่ร้านค้า google map”

 

 

 

 

 

 

 

การตั้งค่าระบบ

ระบบ เปิด/ปิด Mobile Version

1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
2. เลือกเมนู Mobile Version > เมนู “เปิด/ปิด Mobile Version”
3. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดปิดการใช้งานหน้าร้านค้ารูปแบบ Mobile Version
4. จะมีป๊อปอัพแสดงข้อความให้ยืนยันการเปิด/ปิด >  กดปุ่มตกลง เพื่อเปิดใช้งานระบบ
สีเขียว แสดงสถานะ ระบบเปิดการใช้งาน
สีแดง แสดงสถานะ ระบบปิดการใช้งาน

ex- on_off

 

ระบบป้ายโฆษณาหลักด้านบน

1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
2. เลือกเมนู Mobile Version > เมนู “ป้ายโฆษณาหลักด้านบน”
3. กดเพิ่มรูป > กดปุ่ม ”บันทึก”

ex-banner1

 

ระบบหมวดหมู่สินค้าสินค้า

1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
2. เลือกเมนู ระบบบริหารหมวดหมู่สินค้า >เมนู “หมวดหมู่สินค้าของร้าน”
3. เพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
4. จัดเรียงลำดับการแสดงผลก่อนหลัง

ex-category

 

Screen Shot 2559-07-18 at 10.06.51 AM

ระบบสินค้าเด่นหน้าร้าน

 1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
 2. เลือกเมนู บริหารข้อมูลสินค้า >เมนู “รายการสินค้าเด่นหน้าร้านค้า”
 3. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ > เลือกสินค้าที่ต้องการ
 4. กดปุ่ม ”เพิ่มเป็นสินค้าแนะนำ”
 5. จัดเรียงสินค้าด้วยการกรอกข้อมูลตัวเลข
 6. กดปุ่ม “บันทึกลำดับการแสดงผล”

ex-highlight

ระบบเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ และ แก้ไขข้อมูลสินค้า

1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
2. เลือกเมนู บริหารข้อมูลสินค้า >เมนู “เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่” หรือ “แก้ไขข้อมูลสินค้า”
3. กรอกข้อมูลต่างๆของสินค้า > กดปุ่ม บันทึก
4. กรณีต้องการให้มีไอคอนแสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า สามารถเลือกได้จากลูกเล่นสินค้า
โดยมีการแสดงผล 2 แบบ
– ไอคอน NEW คือ สินค้ามาใหม่
– ไอคอน HOT คือ สินค้าขายดี

ex-add

ระบบรายการสั่งซื้อ

1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า
2. เลือกเมนู ระบบรายงาน >เมนู “รายการสั่งซื้อของลูกค้า”
ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ทำรายการเข้ามา

ex-report

ปุ่มลัดเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Mobile Version

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านค้า > เลือกเมนู Mobile Version

 1. เปิด/ปิด Mobile Version
 2. ป้ายโฆษณาหลักด้านบน
 3. หมวดหมู่สินค้า
 4. สินค้าเด่นหน้าร้าน
 5. เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่
 6. แก้ไขข้อมูลสินค้า
 7. รายงานการสั่งซื้อ

menu

 

 

ระบบรองรับ Device

 • iOS OS version 4 ขึ้นไป
 • Android OS version 6 ขึ้นไป
 • not support tablet device
 • iOS Browser: Chrome > 51.0.2704.64 up, Firefox > 4.0 up, Safari > 601.1 up
 • Android Browser : Chrome > 51.0.2704.64 up, Firefox > 4.0 up, Internet Browser (default browser of android) > 4.0.20-16 up

.

(Visited 58 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.