ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลร้านค้า

0

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลร้านค้า

ข้อมูลร้านค้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

– ชื่อร้านค้า ต้องมีความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อโดยมี Line ID หรือ www.ชื่อร้าน.com (ระบบจะขึ้นชื่อร้านที่ท่านได้กรอกไปตอนสมัครเปิดร้าน) ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อร้านค้าในภายหลังได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยน URL ของร้านค้าเองได้ (หากต้องการเปลี่ยน URL ร้านค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)info01

– แนะนำร้านค้า คำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า เพื่ออธิบายให้ผู้ซื้อทราบถึงข้อมูลทั่วไปต่างๆของร้านค้า ข้อมูลจะถูกจัดแสดงไว้ที่บริเวณใต้โลโก้ร้านค้า (ตามรูปภาพ)info02 info03

– หมวดค้า ใช้ในการสื่อถึงสินค้าหลักของร้านค้า เพื่อบ่งบอกว่าร้านค้านั้นๆ ขายสินค้าอะไร หากร้านค้าขายสินค้าในหลายหมวดหมู่ แนะนำให้เลือกหมวดหมู่ที่มีสินค้ามากที่สุดของร้านค้าinfo04

– โลโก้ร้านค้า (สามารถกลับมาอัพโหลดภายหลังได้)info05

-ขนาด 238 x 238 pixels

-ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 3 MB

-ประเภทของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ คือ .jpg .gif และ .png เท่านั้น

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเจ้าของร้าน และข้อมูลการติดต่อ

2.1 ข้อมูลเจ้าของร้าน

– กรุณากรอกชื่อ – นามสกุลจริง และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติเปิดร้านค้า

– ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้า ที่อัพโหลดมาในระบบนั้น จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเท่านั้น พร้อมเขียนรับรองเอกสารว่า “ใช้เพื่อสมัครเปิดร้านค้ากับ WeLoveShopping และใช้บริการ Truemoney เท่านั้น”

-รูปถ่ายบัตรประชาชนและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่สามารถใช้ประกอบการขอเปิดร้านได้

– ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 3 MB ประเภทของไฟล์ที่อัพโหลดได้ คือ .jpg .gif .png และ .pdf เท่านั้น

– เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรบัตรประชาชนที่กรอกมาในระบบกับไฟล์เอกสารที่ อัพโหลดมาว่าถูกต้องตรงกัน จึงจะอนุมัติให้เปิดร้านค้าได้ ระยะเวลาการอนุมัติเอกสาร ภายใน 3 วันทำการ หากอนุมัติแล้วระบบจะแสดงข้อความ “สถานะ ผ่านการตรวจสอบ”info06

 2.2 ข้อมูลการติดต่อ

– ใส่ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของร้าน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ จะถูกแสดงที่หน้าร้านค้าในเมนู “ติดต่อร้านค้า” และทางระบบจะมีการส่งข้อมูล ข่าวสารและรายละเอียดการสั่งซื้อผ่านทางอีเมลด้วยเช่นกัน (ตัวอย่างตามรูปภาพ)info07

info08

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, โซเชียลของร้านค้า และแผนที่

3.1 ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หากร้านค้ามีการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือมาในนามนิติบุคคล ท่านสามารถกรอกหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอัพโหลดสำเนาใบทะเบียนเข้าไปเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าinfo09

3.2 โซเชียลของร้านค้า

หากร้านค้ามีข้อมูลโซเชียล สามารถใส่เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google+, Pinterest, Twitter และ Instagraminfo10

3.3 แผนที่

หากร้านค้ามีหน้าร้านจริงหรือโรงงานผลิต สามารถระบุพิกัดที่ตั้งได้โดยการอัพโหลดรูปภาพแผนที่ หรือ ระบุพิกัดจาก Google map เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก”info11 หมายเหตุ: ร้านค้าสามารถซ่อนหรือแสดง Google map ได้ ที่ปุ่ม “ซ่อน/แสดง” ด้านบน

(Visited 680 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.