ขั้นตอนการพิมพ์ใบส่งของ (สำหรับร้านค้า WeStore)

0

ร้านค้า WeStore สามารถพิมพ์ใบส่งของ ได้แล้วโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับเครื่องพิมพ์ (Printer)

2.ไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือ เลือกเมนูหลัก “ข้อมูลสั่งซื้อ” และเลือกเมนูย่อย “รายงานการสั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงรายงานการสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า  deliverynote01

3.ไปที่แถบแสดงสถานะด้านบน คลิกที่ ”รอการแจ้งจัดส่งสินค้า” ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่รอการจัดส่งทั้งหมด โดยแสดงหน้าละ 14 รายการ deliverynote02

4.เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบส่งของ สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 เลือกพิมพ์ทีละรายการ: คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการสั่งซื้อนั้นให้ปรากฏเครื่องหมายถูก (/)

deliverynote03-1
วิธีที่ 2 เลือกพิมพ์ทุกรายการในหน้านั้น: คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบนตาราง เครื่องหมายถูก (/) จำปรากฏที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการสั่งซื้อทุกรายการ
หมายเหตุ: สามารถเลือกพิมพ์ใบส่งของได้สูงสุดครั้งละ 14 รายการสั่งซื้อ deliverynote03-2

5.คลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือกการพิมพ์” สีฟ้าด้านบน  deliverynote03-3

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ขึ้นมาบนหน้าจอ

deliverynote04

6.คลิกเลือก “พิมพ์ใบส่งของ” และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”  deliverynote05

ระบบจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หน้ากระดาษละ 1 รายการสั่งซื้อ (ดังภาพตัวอย่าง) deliverynote06

7.จากนั้นกดปุ่ม “สั่งพิมพ์” เพื่อยืนยันการทำรายการdeliverynote06-1

ดาวน์โหลดขั้นตอนการพิมพ์ใบส่งของ (109 downloads)

(Visited 189 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.