ขั้นตอนกำหนดค่าขนส่ง

0

ขั้นตอนกำหนดค่าขนส่ง

ไปที่เมนูหลัก “ตั้งค่า” เมนูย่อย “การจัดส่ง”

1.กรอกระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งสินค้า คือ ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ผู้ขายได้รับรายงานการสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว จัดเตรียมสินค้าตามรายการสั่งซื้อ บรรจุหีบห่อ นำสินค้าไปส่งที่บริษัทจัดส่ง จนถึงเข้ามาแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้าในระบบship01

ระยะเวลาเตรียมของในส่วนนี้จะถูกปรับใช้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านค้า แต่หากมีสินค้าบางชิ้นที่มีระยะเวลาเตรียมของแตกต่างกัน ทางร้านค้าสามารถกำหนดระยะเวลาเพิ่มได้ โดยเข้าไปที่เมนู “รายการสินค้า” และแก้ไข “ระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่ง” ในรายการสินค้านั้น

  • สินค้าพร้อมส่ง กำหนดระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งได้ 1-7 วัน
  • สินค้าพรีออเดอร์ กำหนดระยะเวลาสั่งของก่อนจัดส่งได้ 1-99 วัน

2.เลือกประเภทการจัดส่ง

2.1.ประเภทที่ 1 การจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย

ship02ร้านค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ 2 แบบ คือ จัดส่งแบบลงทะเบียน และแบบ EMS ของไปรษณีย์ไทย โดยคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า จากนั้นทำการกำหนดค่าจัดส่งโดยเลือก 1 ใน 4 รูปแบบย่อย ดังนี้

2.1.1. แบบเหมา

ร้านค้าสามารถเลือกฟรีค่าจัดส่ง หรือกำหนดราคาจัดส่งแบบเหมารวมได้

ฟรีค่าจัดส่ง หมายถึง ร้านค้าไม่คิดค่าจัดส่งกับทุกรายการสั่งซื้อในร้าน

คิดค่าจัดส่งราคาเดียว หมายถึง ร้านค้าคิดค่าจัดส่งที่ราคาเดียวกับทุกรายการสั่งซื้อในร้านship03

2.1.2. แบบคิดตาม “น้ำหนักรวม” ต่อรายการสั่งซื้อ

-ร้านค้ากำหนดช่วงน้ำหนักของสินค้า (รวมน้ำหนักหีบห่อ) และค่าจัดส่งได้เอง โดยสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยได้ โดยคลิกที่ “คลิกเพื่อตรวจสอบราคา” ด้านขวามือship04-เมื่อกำหนดช่วงน้ำหนักของสินค้าและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงน้ำหนักของสินค้าอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฎช่องให้กรอกช่วงน้ำหนักและค่าจัดส่งเพิ่มเติมship05-กรอกช่วงน้ำหนักและค่าจัดส่งที่ต้องการ

-ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุน้ำหนักเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ship06

2.1.3. คิดตาม “ราคารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ

-ร้านค้ากำหนดช่วงราคารวมของสินค้าและกำหนดค่าจัดส่งในแต่ละช่วงราคาได้ship07-เมื่อกำหนดช่วงราคารวมของสินค้าและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงราคารวมของสินค้าอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฏช่องให้กรอกช่วงราคารวมและค่าจัดส่งเพิ่มเติมship08-กรอกช่วงราคารวมและค่าจัดส่งที่ต้องการ

-ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุราคารวมเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ship09

        2.1.4. คิดตาม “จำนวนสินค้ารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ:

-ร้านค้ากำหนดช่วงของจำนวนสินค้ารวมและกำหนดค่าจัดส่งในแต่ละช่วงได้ship10-เมื่อกำหนดช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงจำนวนสินค้ารวมอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฏช่องให้กรอกช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งเพิ่มเติมship11-กรอกช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งที่ต้องการ

-ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุจำนวนรวมเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ship12

2.2.ประเภทที่ 2 การจัดส่งทาง Kerry Express

-คลิกเครื่องหมาย / ที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความship14

-ร้านค้าสามารถดูตัวอย่างราคาค่าบริการของ Kerry Express ได้ที่มุมด้านขวาบน ตรงข้อความ “คลิกดูตัวอย่างราคา” (ตามรูปภาพตัวอย่าง)ship15

-จากนั้นทำการกำหนดค่าจัดส่งโดยเลือก 1 ใน 4 รูปแบบย่อย ดังนี้

2.2.1.แบบเหมา “ต่อรายการสั่งซื้อ”

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบเหมาต่อรายการสั่งซื้อ

ship16

2.2.2.คิดตาม “น้ำหนักรวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้ามีการใส่น้ำหนักของสินค้า)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามน้ำหนักรวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship172.2.3.คิดตาม “ราคารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้าคิดค่าจัดส่งตามราคารวมทั้งหมดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามราคารวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship18

2.2.4.คิดตาม “จำนวนสินค้ารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้าคิดค่าจัดส่งโดยคิดเป็นจำนวนชิ้นต่อรายการสั่งซื้อนั้นๆ)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้ารวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship19

-เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาล่าง เพื่อยืนยันการทำรายการship20หมายเหตุ:

1.กรณีที่ร้านค้ามีการจัดส่งสินค้าแบบ Kerry Express ระบบจะกำหนดระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งไว้ที่ 5 วัน นับจากวันที่ร้านค้ากดปุ่ม “แจ้งจัดส่งสินค้า” ให้กับผู้ซื้อ

2.ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่เข้าไปกดรับสินค้าในระบบภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะทำการยืนยันรับสินค้าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้น ยอดเงินจึงจะถูกโอนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของร้านค้าทันที

2.3.วิธีการตั้งค่าการจัดส่งแบบกำหนดวิธีจัดส่งด้วยตัวเอง

-คลิกเครื่องหมาย / ที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความship21

-กรอกชื่อการจัดส่งที่ร้านค้าต้องการ

ชื่อการจัดส่ง หมายถึง ประเภทการจัดส่งที่ร้านค้าใช้บริการเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ เช่น การจัดส่งโดย Messenger หรือ ผู้ซื้อมารับสินค้าด้วยตัวเอง ในกรณีที่ร้านค้ามีหน้าร้าน ซึ่งสามารถใส่ได้ 30 ตัวอักษรเท่านั้น

-ระบุระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ ทั้งนี้ สามารถระบุระยะเวลาจัดส่งวันได้แค่ 1-7 วันเท่านั้นship22

-จากนั้นทำการกำหนดค่าจัดส่งโดยเลือก 1 ใน 4 รูปแบบย่อย ดังนี้

2.3.1.แบบเหมา “ต่อรายการสั่งซื้อ”

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบเหมาต่อรายการสั่งซื้อ

ship23

2.3.2.คิดตาม “น้ำหนักรวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้ามีการใส่น้ำหนักของสินค้า)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามน้ำหนักรวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship24

2.3.3.คิดตาม “ราคารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้าคิดค่าจัดส่งตามราคารวมทั้งหมดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามราคารวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship25

 

2.3.4.คิดตาม “จำนวนสินค้ารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ (ในกรณีที่ร้านค้าคิดค่าจัดส่งโดยคิดเป็นจำนวนชิ้นต่อรายการสั่งซื้อนั้นๆ)

ตัวอย่าง: การตั้งค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้ารวมต่อรายการสั่งซื้อ

ship26

 

-เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาล่าง เพื่อยืนยันการทำรายการship27

หมายเหตุ: กรณีที่ร้านค้ามีการจัดส่งสินค้าแบบ กำหนดวิธีจัดส่งด้วยตัวเองหลายวิธีและต้องการที่จะตั้งค่าช่องทางการจัดส่งในแต่ละแบบ สามารถทำได้ดังนี้

-คลิกที่ “เพิ่มวิธีการจัดส่งด้วยตัวเอง” ระบบจะเพิ่มกล่อง “กำหนดวิธีจัดส่งด้วยตัวเอง” ขึ้นมาให้ 1 กล่อง ท่านสามารถคลิกเพิ่มได้ 4 กล่องเท่านั้น หลังจากนั้น ปุ่มเพิ่มจะหายไปship28

ship29

(Visited 1,236 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.