ขั้นตอนการกำหนดค่าจัดส่ง

0

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (106 downloads)

ร้านค้า WeStore สามารถการกำหนดค่าจัดส่งของร้านได้อย่างง่ายดาย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เมนูย่อย “การจัดส่ง”

2.กรอกระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งสินค้า คือ ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ผู้ขายได้รับรายงานการสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว จัดเตรียมสินค้าตามรายการสั่งซื้อ บรรจุหีบห่อ นำสินค้าไปส่งที่บริษัทจัดส่ง จนถึงเข้ามาแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้าในระบบ

Ship1

 

ระยะเวลาเตรียมของในส่วนนี้จะถูกปรับใช้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านค้า แต่หากมีสินค้าบางชิ้นที่มีระยะเวลาเตรียมของแตกต่างกัน ทางร้านค้าสามารถกำหนดระยะเวลาเพิ่มได้ที่เมนูรายการสินค้า ในหน้ารายละเอียดของสินค้าชิ้นนั้นๆ ได้

 • สำหรับสินค้าพร้อมส่ง กำหนดระยะเวลาเตรียมของก่อนจัดส่งได้ 1-7 วัน
 • สำหรับสินค้าพรีออเดอร์ กำหนดระยะเวลาสั่งของก่อนจัดส่งได้ 1-99 วัน

 3.เลือกประเภทการจัดส่ง

ship2

ร้านค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ 2 แบบ คือ จัดส่งแบบลงทะเบียน และแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย โดยคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า จากนั้นทำการกำหนดค่าจัดส่งโดยเลือก 1 ใน 4 รูปแบบย่อย ดังนี้

3.1. แบบเหมา:ship3

 • ร้านค้าสามารถเลือกฟรีค่าจัดส่ง หรือกำหนดราคาจัดส่งแบบเหมารวมได้
 • ฟรีค่าจัดส่ง หมายถึง ร้านค้าไม่คิดค่าจัดส่งกับทุกรายการสั่งซื้อในร้าน
 • คิดค่าจัดส่งราคาเดียว หมายถึง ร้านค้าคิดค่าจัดส่งที่ราคาเดียวกับทุกรายการสั่งซื้อในร้าน

3.2. แบบคิดตาม “น้ำหนักรวม” ต่อรายการสั่งซื้อ:

 • ร้านค้ากำหนดช่วงน้ำหนักของสินค้า (รวมน้ำหนักหีบห่อ) และค่าจัดส่งได้เอง โดยสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยได้ โดยคลิกที่ “คลิกเพื่อตรวจสอบราคา” ด้านขวามือ

ship4

 • เมื่อกำหนดช่วงน้ำหนักของสินค้าและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงน้ำหนักของสินค้าอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฎช่องให้กรอกช่วงน้ำหนักและค่าจัดส่งเพิ่มเติม
 • กรอกช่วงน้ำหนักและค่าจัดส่งที่ต้องการ

ship5

 • ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุน้ำหนักเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้

ship8

3.3. คิดตาม “ราคารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ:

 • ร้านค้ากำหนดช่วงราคารวมของสินค้าและกำหนดค่าจัดส่งในแต่ละช่วงราคาได้

ship6

 • เมื่อกำหนดช่วงราคารวมของสินค้าและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงราคารวมของสินค้าอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฏช่องให้กรอกช่วงราคารวมและค่าจัดส่งเพิ่มเติม
 • กรอกช่วงราคารวมและค่าจัดส่งที่ต้องการ

ship7

 • ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุราคารวมเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้

ship11

3.4. คิดตาม “จำนวนสินค้ารวม” ต่อรายการสั่งซื้อ:

 • ร้านค้ากำหนดช่วงของจำนวนสินค้ารวมและกำหนดค่าจัดส่งในแต่ละช่วงได้

ship12

 • เมื่อกำหนดช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งแล้วต้องการเพิ่มช่วงจำนวนสินค้ารวมอีก ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) สีเขียวทางด้านขวามือ จะปรากฏช่องให้กรอกช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งเพิ่มเติม
 • กรอกช่วงจำนวนสินค้ารวมและค่าจัดส่งที่ต้องการ

ship13

 • ช่วงของค่าจัดส่งในบรรทัดสุดท้าย จะต้องระบุจำนวนรวมเริ่มต้นของสินค้า และเลือกคำว่า “ขึ้นไป” และกรอกค่าจัดส่ง จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้

ship14 ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (106 downloads)

(Visited 201 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.