ขั้นตอนการทำโปรโมชั่นของร้านค้า

0

ปล่อยกันออกมาอีก 1 ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับการจัดการโปรโมชั่นของร้านค้า ที่ร้านค้านั้นสามารถสร้างโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นแบบคิดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ ส่วนลดเป็นบาท ก็สามารถทำได้ตามต้องการ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาของโปรโมชั่นได้อีกด้วย มาลองสร้างโปรโมชั่นกันตามวิธีด้านล่างนี้ได้เลย!

Promo01

วิธีการเพิ่มโปรโมชั่นร้านค้า 3 ขั้นตอน

 • เริ่มต้นด้วยการ Log in เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่เมนูหลัก “โปรโมชั่นร้านค้า” และเมนูย่อย “จัดการโปรโมชั่น” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มโปรโมชั่น” สีเขียว (หรือจะคลิกที่เมนูย่อย “เพิ่มโปรโมชั่น” เพื่อลัดเข้าสู้หน้าเพิ่มโปรโมชั่นเลยก็ได้)
  Promo02
 • จากนั้น พิมพ์ “ชื่อโปรโมชั่น” ความยาวไม่เกิน 80 ตัวอักษร เช่น โปรโมชั่นต้อนรับวันปีใหม่, ฉลองเปิดร้านใหม่ เป็นต้น Promo03

ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทโปรโมชั่น  (เลือก 1 จาก 2 ประเภท)

ประเภทที่ 1 โปรโมชั่นส่วนลดแบบ %

 • กรอกเงื่อนไขโปรโมชั่น ดังนี้
  • ซื้อครบ: (จำนวนเงิน) บาท
  • ลด: (จำนวนที่ลด) เปอร์เซ็นต์
  • รับส่วนลด สูงสุดไม่เกิน: (จำนวนเงิน) บาท

ตัวอย่างเช่น ซื้อครบ 100 บาท ลด 15% รับส่วนลด สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

Promo04

ประเภทที่ 2 โปรโมชั่นส่วนลดเป็นจำนวนเงิน (บาท)

 • กรอกเงื่อนไขโปรโมชั่น ดังนี้
  • ซื้อครบ: (จำนวนเงิน) บาท
  • ลด: (จำนวนเงินที่ลด) บาท

ตัวอย่างเช่น ซื้อครบ 500 บาท ลด 50 บาท

Promo05


ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดระยะเวลาโปรโมชั่น

 • คลิกที่รูปปฏิทินเพื่อเลือกวันที่เริ่มโปรโมชั่น (Start date)
 • คลิกเลือกวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น (End date)
 • คลิกเลือกเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโปรโมชั่น โดยระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 00:00:00 สำหรับเวลาเริ่มโปรโมชั่น (Start date) และ 23:59:59 สำหรับเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น (End date)

Promo06

 • เมื่อท่านเลือกวันที่และเวลาตามที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” และคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

Promo07


ขั้นตอนที่ 3 เลือกสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • เมื่อทำการตั้งค่าโปรโมชั่นในข้อ 1-5 เสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดโปรโมชั่นในหน้าถัดไป

Promo08

 • ร้านค้าต้องทำการเลือกสินค้าที่จะนำมาเข้าร่วมโปรโมชั่นนั้น โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

แบบที่ 1 เลือกสินค้าทั้งร้านเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • คลิก เลือกสินค้าทั้งร้านเข้าร่วมโปรโมชั่นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏขึ้นมา มีข้อความว่า “ยืนยันการสร้างโปรโมชั่นของร้าน” คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

Promo09

Promo10

 • เมื่อท่านเข้าสู่หน้า เลือกสินค้าไฮไลท์ ด้านบนจะเป็นพื้นที่ที่ระบบจัดแสดงสินค้าที่ท่านเลือกมาเป็น สินค้าเด่น (สินค้าไฮไลท์) หากยังไม่มีการเลือกสินค้า ระบบจะแสดงข้อความว่า “คุณยังไม่ได้เลือกสินค้าไฮไลท์ หากไม่มีการเลือกสินค้าไฮไลท์ ระบบจะดึงสินค้าล่าสุดมาแสดงในสินค้าโปรโมชั่นหน้าร้านค้า”
 • ด้านล่างจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้าของท่าน หากต้องการเลือกสินค้าชิ้นนั้นๆ ให้คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการสินค้านั้นๆ หรือ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเพื่อเลือกรายการทั้งหมด และรายการที่ถูกเลือกจะปรากฏที่ช่อง สินค้าไฮไลท์ ด้านบน (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

Promo11

 • ระบบจะตั้งค่ามาตรฐานของการแสดงรายการสินค้าไว้ที่ แสดงทั้งหมด ท่านสามารถเลือกให้ระบบแสดงสินค้าเป็นหมวดหมู่อื่นๆได้โดยคลิกที่ dropdown จะมีรายการให้ท่านเลือก (ตามรูปภาพตัวอย่าง)
 • เมื่อเลือกรายการสินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ด้านบน

หมายเหตุ: หากสินค้าที่คุณเลือกไม่ถูกแสดงในหน้านี้แสดงว่า สินค้าเหล่านั้นได้เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือแคมเปญอื่นในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว

Promo12

 •  จากนั้นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ

Promo13

แบบที่ 2 เลือกสินค้าตามหมวดหมู่เข้าร่วมโปรโมชั่น

 • ท่านสามารถคลิกเลือกได้มากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ โดยที่หมวดหมู่นั้นๆ จะต้องไม่อยู่ในโปรโมชั่นหรือแคมเปญในช่วงเดียวกัน เมื่อเลือกหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

Promo14

 • จากนั้นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ

Promo15

 • ระบบจะนำท่านมายังหน้า “เลือกสินค้าไฮไลท์” เพื่อทำการเลือกสินค้าเด่นของโปรโมชั่น โดยรายการสินค้าที่แสดงในตารางด้านล่าง จะเป็นสินค้าที่ท่านทำการเลือกหมวดหมู่ไว้ในตอนแรกเท่านั้น หากหมวดหมู่ใดที่ไม่ได้เลือกจะไม่ถูกจัดแสดงในหน้านี้
 • เมื่อเลือกรายการสินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ด้านบนหรือด้านล่าง

หมายเหตุ: หากสินค้าที่คุณเลือกไม่ถูกแสดงในหน้านี้แสดงว่า สินค้าเหล่านั้นได้เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือแคมเปญอื่นในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว

Promo16

 • จากนั้นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ

Promo17

แบบที่ 3 เลือกสินค้ารายชิ้นเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • เมื่อท่านคลิกเลือกหัวข้อ “เลือกสินค้ารายชิ้นเข้าร่วมโปรโมชั่น” แล้ว จะมีตารางรายการสินค้าขยายลงมาด้านล่าง จะสังเกตเห็นว่ามี ตาราง 2 ช่อง (ซ้าย, ขวา)
  • ตารางทางซ้าย จะแสดงสินค้าทั้งหมดในร้านของท่าน
  • ตารางทางขวา จะเป็นตารางที่แสดงรายการสินค้าที่ท่านเลือกเพื่อนำมาเข้าร่วมโปรโมชั้น
 • แถบด้านบนบริเวณ เลือกหมวดหมู่สินค้า ท่านสามารถคลิกเลือกให้ แสดงทั้งหมด หรือแยกตามหมวดหมู่ ได้
 • คลิกเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ ที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารูปสินคานั้นๆ
 • จากนั้น คลิกที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างเพื่อ เลือกสินค้า เข้าร่วมโปรโมชั่น ระบบจะย้ายสินค้าจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

Promo18

 • ในรายการที่ท่านเลือกมาแล้ว หากท่านไม่ต้องการจะนำสินค้าชิ้นนั้นๆแล้ว ให้ท่านคลิกที่รูป ถังขยะ เพื่อนำสินค้าชิ้นนั้นออก สินค้าที่ถูกลบออก จะถูกย้ายกลับมายังตารางทางขวามือทันที

Promo19

 • หากท่านต้องการลบสินค้าหลายๆชิ้นในครั้งเดียว ให้ท่านคลิกเครื่องหมายถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารูปสินค้า หรือ คลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบน เพื่อเลือกรายการสินค้าทั้งหมด
 • คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก ที่ด้านล่าง รายการสินค้าที่ท่านเลือกไว้จะถูกย้ายกลับมายังตารางทางขวามือทันที (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

Promo20

 • จากนั้นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ ระบบจะนำท่านมายังหน้าถัดไป (หน้าเลือกสินค้าไฮไลท์)

Promo22

 • ระบบจะนำท่านมายังหน้า “เลือกสินค้าไฮไลท์” เพื่อทำการเลือกสินค้าเด่นของโปรโมชั่น จำนวน 8 รายการ โดยรายการสินค้าที่แสดงในตารางด้านล่าง จะเป็นสินค้าที่ท่านทำการเลือกสินค้าไว้ในหน้าที่แล้วเท่านั้น
 • เมื่อเลือกรายการสินค้าได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ด้านบนหรือด้านล่าง

หมายเหตุ: หากสินค้าที่คุณเลือกไม่ถูกแสดงในหน้านี้แสดงว่า สินค้าเหล่านั้นได้เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือแคมเปญอื่นในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว

 Promo23

 • จากนั้นจะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการ

Promo24

 • จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ และนำท่านกลับมายังหน้า “จัดการโปรโมชั่น”

Promo25


สัญลักษณ์และความหมาย

Promo29แสดงโปรโมชั่น

Promo30ซ่อนโปรโมชั่น

หมายเหตุ : หากไม่มีสินค้าใดในโปรโมชั่นที่เข้าเงื่อนไขการแสดงบนหน้าเว็บไซด์ โปรโมชั่นนี้จะถูกซ่อนโดยระบบ จนกว่าจะมีสินค้าในโปรโมชั่นอย่างน้อย 1 ชิ้นที่เข้าเงื่อนไข

 • เหตุผลที่สินค้าจะไม่ถูกแสดงบนหน้าเว็บไซด์มีดังนี้

สินค้าหมดสต๊อก

– สินค้าถูกซ่อนโดยร้าน

– สินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ

– สินค้าถูกบล็อกโดยระบบ

 


วิธีการแก้ไขรายละเอียดโปรโมชั่น

ร้านค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดของโปรโมชั่นได้ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แก้ไขชื่อ และเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่น

 1. ไปที่เมนูหลัก “โปรโมชั่นร้านค้า” และเมนูย่อย “จัดการโปรโมชั่น”
 2. คลิกที่ชื่อโปรโมชั่นที่ต้องการแก้ไขPromo50
 3. แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ และกดบันทึกPromo51

ส่วนที่ 2 แก้ไขสินค้าในโปรโมชั่นและสินค้าไฮไลท์

 •  หากท่านต้องการที่จะแก้ไขสินค้าในโปรโมชั่น ให้ท่านคลิกที่รูปเฟือง จะอยู่ในช่องสุดท้ายของรายการโปรโมชั่น (คอลัมน์จัดการสินค้า)
 • คลิกที่รูปเฟือง จะมีเมนูให้เลือก 2 เมนู คือ

1.จัดการสินค้าในโปรโมชั่น หากคลิกที่เมนูนี้ ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “จัดการสินค้าในโปรโมชั่น”

2.เลือกสินค้าไฮไลท์ หากคลิกที่เมนูนี้ ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “เลือกสินค้าไฮไลท์”

 Promo26

 1. จัดการสินค้าในโปรโมชั่น หากคลิกที่เมนูนี้ ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “จัดการสินค้าในโปรโมชั่น”
 2. เลือกสินค้าไฮไลท์ หากคลิกที่เมนูนี้ ระบบจะนำท่านไปยังหน้า “เลือกสินค้าไฮไลท์”

link_edit

ตัวอย่าง การแสดงผลโปรโมชั่นในหน้าแรกของร้านค้า
 • ระบบจะแสดงตัวโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้นๆ ที่ท่านทำการตั้งค่าไว้ พร้อมแสดงรายการสินค้าไฮไลท์ (สินค้าเด่น) ของโปรโมชั่นอีกด้วย ส่วนหัวข้อสินค้าใหม่จะถูกเลื่อนลงไปด้านล่าง

Promo27

 • อีก 1 จุด ท่านจะสังเกตเห็นว่าแถบเมนูด้านบนในหน้าเพจของร้านค้า จะมีหัวข้อโปรโมชั่นของร้านค้าเพิ่มขึ้นมา

menu_promotion_storefront

 • เมื่อคลิกไปที่หัวข้อ โปรโมชั่นของร้านค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดของโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้นๆ ตามที่ร้านค้าได้ตั้งค่าเอาไว้ พร้อมทั้งบอกชื่อโปรโมชั่น, รายละเอียดส่วนลด และรายการสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งหมด

menu_promotion_storefront2

 

การแสดงผลโปรโมชั่นในหน้ารายละเอียดของตัวสินค้า (Product)
 • เมื่อท่านคลิกเข้ามาที่ตัวสินค้า ระบบจะนำท่านมายังหน้ารายละเอียดของตัวสินค้า ตำแหน่งของตัวโปรโมชั่นของร้านค้าจะถูกจัดแสดงไว้บริเวณใต้ราคาของสินค้าเป็นแถบสีเทาซึ่งจะแสดง

ชื่อโปรโมชั่นเป็นตัวหนังสือสีแดง

– รายละเอียดโปรโมชั่น

– ระยะเวลาของโปรโมชั่น

อีกทั้งยังมี Tag คำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลด ให้กับสินค้าชิ้นนั้นๆอีกด้วย ส่วนนี้จะแสดงผลอยู่บริเวณมุมขวาบนของรูปสินค้าหลัก

Promo28
การแสดงผลโปรโมชั่นในหน้าตะกร้าสินค้า ( มุมมองฝั่งผู้ซื้อ )
 • เมื่อผู้ซื้อได้เลือกสินค้าที่ต้องการไว้เรียบร้อยแล้ว และคลิกที่รูปตะกร้าของฉัน ซึ่งจะอยู่บริเวณมุมบนขวามือ
 • ตัวโปรโมชั่นจะแสดงผลที่ด้านบนของตัวสินค้า และจัดกลุ่มแยกกับตัวสินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันความสับสนของผู้ซื้อ
 • พร้อมบอกชื่อโปรโมชั่นที่ส่วนลด และจำนวนที่ลดราคา (บาท)

basket_buyer

การแสดงผลโปรโมชั่นในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ (Check out)
 • แสดงชื่อโปรโมชั่นที่ใต้ชื่อสินค้าเป็นตัวหนังสือสีแดง
 • พร้อมบอกชื่อโปรโมชั่นที่ส่วนลด และจำนวนที่ลดราคา (บาท)

checkout

การแสดงผลโปรโมชั่นในหน้าการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ (Thank you)
 • แสดงชื่อโปรโมชั่นที่ใต้ชื่อสินค้าเป็นตัวหนังสือสีแดง
 • พร้อมบอกชื่อโปรโมชั่นที่ส่วนลด และจำนวนที่ลดราคา (บาท)

thankyou

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (181 downloads)

(Visited 6,756 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.