มีอะไรใหม่! ใน Seller Dashboard

0

ทาง WeLoveShopping ได้พัฒนาหน้า Seller Dashboard หรือหน้าหลักที่หลังร้านค้า โดยทำการเพิ่มเติมข้อมูลเชิงสถิติ ดังนี้

 • สถิติร้านค้า
 • สถิติจำนวนรายการสั่งซื้อ
 • สินค้าขายดี
 • จำนวนหน้าที่มีการเปิดไม่ซ้ำ (Unique Page Views)

db1

สถิติร้านค้า

stat1 stat2

สถิติร้านค้า คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงสถิติของร้านค้าในหน้าร้าน (Storefront) รายละเอียดต่างๆมีดังนี้

 • ช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล : สามารถเลือกดูช่วงเวลาได้ เมื่อคลิกเลือกช่วงเวลาแล้ว ข้อมูลตัวเลขทางด้านขวาจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานั้นๆ โดยระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ “เมื่อวาน” (ย้อนหลัง 1 วัน)
 • จำนวนครั้งที่เข้าชม : แสดงข้อมูลตัวเลขผู้ที่เข้ามาชมหน้าแรกของร้านค้า (Storefront)
 • จำนวนรายการสั่งซื้อ : แสดงข้อมูลตัวเลขของรายการสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ซื้อทำรายการสั่งซื้อเข้ามาที่ร้านค้า
 • ยอดขาย : แสดงข้อมูลตัวเลขของรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น “ดำเนินการเรียบร้อย” ทั้งหมด (มีการยืนยันรับสินค้าแล้ว)

สถิติจำนวนรายการสั่งซื้อ

stat3

สถิติจำนวนรายการสั่งซื้อ คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงกราฟเส้น ของรายการสั่งซื้อที่เข้ามาในแต่ละวัน โดยแนวตั้ง จะแสดงข้อมูลเป็นจำนวนรายการสั่งซื้อ และแนวนอนแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ แบบย้อนหลัง 7 วัน

สินค้าขายดี

stat4

สินค้าขายดี คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าของร้านที่ขายดีที่สุด 5 อันดับ โดยแสดงข้อมูลเป็นชื่อสินค้า จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนที่ขายได้ (ชิ้น) และยอดขาย (บาท)

จำนวนหน้าที่มีการเปิดไม่ซ้ำ (Unique Page Views)

stat5

จำนวนหน้าที่มีการเปิดไม่ซ้ำ (Unique Page Views) คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ผู้ซื้อเข้ามาชมที่หน้าเพจของร้านค้า ระบบจะคำนวณจากการคลิกเข้า 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้งาน หากมีผู้ใช้งานคนเดิมคลิกมาอีกครั้ง ระบบจะไม่นับซ้ำ จะแสดงเป็นกราฟแบบวงกลม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. หน้าหมวดหมู่สินค้า เมื่อผู้ซื้อคลิกเข้ามาที่เมนูหมวดหมู่สินค้าของร้าน  (จุดสังเกตตามวงกลมสีแดงในภาพ)cat.page
 2. หน้าแรกร้านค้า เมื่อผู้ซื้อคลิกที่ชื่อร้านค้า หรือ ที่แถบเมนู “หน้าแรก” (จุดสังเกตตามวงกลมสีแดงในภาพ)storefront
 3. หน้าสินค้า เมื่อผู้ซื้อคลิกที่แถบเมนู “สินค้า” (จุดสังเกตตามวงกลมสีแดงในภาพ)product.page

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (96 downloads)

(Visited 82 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.