อัพเดท! สิทธิ์การให้คะแนนความพึงพอใจและการให้คะแนนอัตโนมัติ

0

ทาง WeLoveShopping มีการเพิ่มเติมสิทธิ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ สิทธิ์ในการขอเงินคืนของผู้ซื้อ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดยผู้ซื้อมีสิทธิ์ให้คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้ ในกรณีต่อไปนี้

1.1. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและยืนยันรับสินค้าในระบบแล้ว สามารถให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วนแก่ร้านค้าได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าในระบบ

*เพิ่มเติม*

1.2. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน ก่อนหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่งที่กำหนด สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ส่วนที่ 1 แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

1.3. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่งที่กำหนด สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ส่วนที่ 1 แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

1.4. ผู้ซื้อที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าและมีการกดขอเงินคืน หลังจากผู้ขายจะแจ้งจัดส่งในระบบแล้ว สามารถให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วน แก่ร้านค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายกดยอมรับการขอเงินคืนในระบบ

หมายเหตุ: ผู้ซื้อสามารถแก้ไขคะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าได้เพียง 1 ครั้ง โดยแก้ไขได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อกดให้คะแนนครั้งแรก

  • หากผู้ซื้อไม่ได้ให้คะแนนภายใน 30 วัน ระบบจะให้คะแนน  “ปานกลาง” หรือ เท่ากับ “0 คะแนน” กับร้านค้าโดยอัตโนมัติตามรายการสั่งซื้อนั้นๆ และจะไม่ได้รับคะแนนความพึงพอใจในส่วนที่ 3 (คะแนน 5 ดาว)

อ่าน วิธีการให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วน ที่นี่

(Visited 166 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.