รายงานรายรับ โฉมใหม่!

0

ทางเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนของรายงานรายรับ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของร้านค้าบนเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่เราพัฒนาขึ้นมามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

รายงานรายรับ คือ รายงานที่แสดงยอดรายรับจากรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าแล้ว ซึ่งรายการทั้งหมดจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทางด้านการเงินในหน้านี้

โดยเมนูนี้จะอยู่ในแถบเมนูซ้ายมือ รายงาน > รายงานรายรับ

หน้าหลักของรายงานรายรับจะแสดงผลเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: กราฟแท่ง (ด้านบน)
ส่วนที่ 2: ยอดรายรับสุทธิของวันที่อัพเดตล่าสุด หรือรายรับสุทธิตามวันที่คลิกเลือก

set1

ส่วนที่ 1 (หมายเลข 1 ตามรูปภาพ) 

ประกอบด้วยแถบเมนูด้านบน 4 แถบตามลำดับ คือ

  • แถบที่ 1 สรุปยอดรายรับ
  • แถบที่ 2 รายรับตามรายการสั่งซื้อ
  • แถบที่ 3 รายรับแบบละเอียด
  • แถบที่ 4 รายงานรอดาวน์โหลด

แถบที่ 1 สรุปยอดรายรับ

  • ช่วงเวลา (หมายเลข 2 ตามรูปภาพ)

set2

ร้านค้าสามารถเลือกดูตามช่วงเวลาได้ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ “รายวัน”

 

set3– รายวัน ระบบจะแสดงข้อมูลรายรับรายวันย้อนหลังเป็นกราฟแท่ง โดยเริ่มแสดงข้อมูลย้อนหลังจากวันปัจจุบัน 1 วัน แสดงข้อมูลย้อนหลังจากขวาไปซ้าย หน้าละ 16 วัน และสามารถกดที่ลูกศรย้อนหลังได้ (วงกลมสีแดงตามรูป)

 

set4

จากตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลของวันที่ 14 ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. เมื่อท่านนำเม้าส์ไปคลิกที่ปุ่มลูกศรย้อนหลัง (ตามวงกลมสีแดงซ้ายมือ) ระบบจะแสดงข้อมูลย้อนหลังไปอีก 16 วัน ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะแสดงข้อมูลของวันที่ระบบอัพเดตล่าสุด
ข้อมูลในส่วนถัดมา เมื่อเรานำเม้าส์ไปคลิกที่ตัวกราฟแท่ง ระบบจะแสดงข้อมูลรายรับสุทธิของวันนั้นๆ (ตามรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยม) ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะแสดงข้อมูลรายรับสุทธิของวันนั้นๆ

 

set5

– รายสัปดาห์ ระบบจะแสดงข้อมูลกราฟแท่งแบบ 8 สัปดาห์ย้อนหลัง โดยสัปดาห์เริ่มต้น(ปัจจุบัน) ที่ด้านขวามือสุด และสามารถคลิกปุ่มลูกศรย้อนหลังได้ 1 ครั้ง ระบบจะแสดงข้อมูลย้อนไปอีก 8 สัปดาห์  ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะแสดงข้อมูลรายรับสุทธิของสัปดาห์นั้นๆ

set6

– รายเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลกราฟแท่งแบบ 12 เดือนย้อนหลัง โดยเดือนปัจจุบันจะแสดงที่ด้านขวาสุด ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะแสดงข้อมูลรายรับสุทธิของเดือนนั้นๆ

 

set7

– รายปี ระบบจะแสดงข้อมูลกราฟแท่งแบบ 5 ปีย้อนหลัง โดยปีปัจจุบันจะแสดงที่ด้านขวาสุด ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจะแสดงข้อมูลรายรับสุทธิของปีนั้นๆ

 

แถบที่ 2 รายรับตามรายการสั่งซื้อ (หมายเลข 1 ตามรูปภาพ)

set8ระบบจะแสดงข้อมูลของรายรับสุทธิในแต่ละรายการสั่งซื้อ ทุกรายการที่ร้านค้าขายได้ โดยจะแสดงข้อมูลเป็นตาราง

  • ท่านสามารถค้นหา โดยการเลือกช่วงเวลา (เลือกได้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือระบุหมายเลขการสั่งซื้อ และคลิกที่ปุ่มค้นหา (หมายเลข 2 ตามรูปภาพ)
  • หากท่านต้องการข้อมูลในหน้านี้เป็นรูปแบบไฟล์ Excel ให้ท่านคลิกที่ปุ่มสีฟ้า “ขอรับรายงาน” (หมายเลข 3 ตามรูปภาพ)

 

set9

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่มขอรับรายงานแล้ว จะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏที่หน้าจอ พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ท่านจะทำการดาวน์โหลด หลังจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันอีกครั้ง

 

set10

เมื่อคลิกที่ปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้าของ “รายงานรอดาวน์โหลด” ซึ่งอยู่ในแถบที่ 4  ข้อมูลในตารางจะแสดงรายการของไฟล์ที่ท่านทำการขอรับรายงาน จะแสดงที่ข้อมูลแรกเสมอ สังเกตที่ช่องสถานะจะเขียนว่า “กำลังดำเนินการ”

set11ในระหว่างที่ท่านอยู่ในหน้านี้ ระบบจะส่งตัวรายงานไปยังอีเมลร้านค้าของท่าน พร้อมแจ้งว่ารายงานที่ท่านขอนั้น พร้อมให้ท่านดาวน์โหลดแล้ว คลิกที่ลิ้งค์ในอีเมล (ตามรูปภาพ)

set12

หลังจากนั้นระบบจะนำท่านกลับมายังหน้ารายงานรอดาวน์โหลด ช่องสถานะจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมดาวน์โหลด” ให้ท่านคลิกที่ชื่อไฟล์ เพื่อทำการดาวน์โหลด และบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมานั้นจะแสดงข้อมูลเหมือนกันกับในหน้า รายรับตามรายการสั่งซื้อ

Tip: รายการที่ท่านขอรับรายงานนั้น หลังจากที่คลิกปุ่มยืนยันในหน้าต่างสีฟ้าแล้ว และระบบนำท่านมายังหน้า รายงานรอดาวน์โหลด ให้ท่านกด Refresh หน้าจอ 1 ครั้ง ชื่อไฟล์จะสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ (วิธีลัด)

 

แถบที่ 3 รายรับแบบละเอียด

set13

ระบบจะแสดงข้อมูลของรายรับสุทธิในแต่ละรายการสั่งซื้อแบบละเอียด ของทุกรายการที่ร้านค้าขายได้และมีการยืนยันรับสินค้าแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลเป็นตาราง

  • ท่านสามารถค้นหา โดยการเลือกช่วงเวลา (เลือกได้ไม่เกิน 3 เดือน) ระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หรือ รหัสสินค้า และคลิกที่ปุ่มค้นหา (หมายเลข 2 ตามรูปภาพ)
  • หากท่านต้องการข้อมูลในหน้านี้เป็นรูปแบบไฟล์ Excel ให้ท่านคลิกที่ปุ่มสีฟ้าขอรับรายงาน(หมายเลข 3 ตามรูปภาพ)

 

set14

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่มขอรับรายงานแล้ว จะมีหน้าต่างสีฟ้าปรากฏที่หน้าจอ พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ท่านจะทำการดาวน์โหลด หลังจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันอีกครั้ง

set15

เมื่อคลิกที่ปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้าของ “รายงานรอดาวน์โหลด” ซึ่งอยู่ในแถบที่ 4  ข้อมูลในตารางจะแสดงรายการของไฟล์ที่ท่านทำการขอรับรายงาน จะแสดงที่ข้อมูลแรกเสมอ สังเกตที่ช่องสถานะจะเขียนว่า “กำลังดำเนินการ”

set16ในระหว่างที่ท่านอยู่ในหน้านี้ ระบบจะส่งตัวรายงานไปยังอีเมลร้านค้าของท่าน พร้อมแจ้งว่ารายงานที่ท่านขอนั้น พร้อมให้ท่านดาวน์โหลดแล้ว คลิกที่ลิ้งค์ในอีเมล (ตามรูปภาพ)

set17

หลังจากนั้นระบบจะนำท่านกลับมายังหน้ารายงานรอดาวน์โหลด ช่องสถานะจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมดาวน์โหลด” ให้ท่านคลิกที่ชื่อไฟล์ เพื่อทำการดาวน์โหลด และบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมานั้นจะแสดงข้อมูลเหมือนกันกับในหน้า รายรับแบบละเอียด

Tip: รายการที่ท่านขอรับรายงานนั้น หลังจากที่คลิกปุ่มยืนยันในหน้าต่างสีฟ้าแล้ว และระบบนำท่านมายังหน้า รายงานรอดาวน์โหลด ให้ท่านกด Refresh หน้าจอ 1 ครั้ง ชื่อไฟล์จะสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ (วิธีลัด)

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (87 downloads)


 

(Visited 102 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.