ขั้นตอนการพิมพ์ที่อยู่จัดส่งสินค้า (สำหรับร้านค้า WeStore)

0

การพิมพ์ที่อยู่จัดส่งสินค้า (Label) จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าให้สามารถพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ พร้อมรายละเอียดวิธีการจัดส่งและเลขที่รายการสั่งซื้อ เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปติดบนกล่องพัสดุได้รวดเร็วขึ้น โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

1.ไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือ เลือกเมนูหลัก “รายงานการสั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงรายงานการสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าในสถานะต่างๆ

label1

2.เมื่อคลิกแถบเมนู “รอการแจ้งจัดส่งสินค้า” ด้านบน ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่รอการจัดส่งทั้งหมด โดยแสดงรายการสั่งซื้อหน้าละ 14 รายการ

3.หากต้องการพิมพ์รายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อ สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

  • พิมพ์ที่อยู่จัดส่งของบางรายการสั่งซื้อในหน้านั้น: ให้คลิกเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการสั่งซื้อ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ที่อยู่จัดส่ง”
  • พิมพ์ที่อยู่จัดส่งของทุกรายการสั่งซื้อในหน้านั้น: ให้คลิกเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ “เลือกพิมพ์ที่อยู่จัดส่งทั้งหมดในหน้านี้” จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ที่อยู่จัดส่ง”

label2

4.หลังจากนั้น ระบบจะให้เลือกที่อยู่จัดส่งที่ต้องการพิมพ์ 2 แบบ ดังนี้

  • เฉพาะที่อยู่ของผู้ซื้อ
  • พิมพ์ที่อยู่ของผู้ซื้อและร้านค้า

เมื่อคลิกเลือกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “พิมพ์ที่อยู่จัดส่ง” เพื่อยืนยัน

label3

5.หลังจากกดยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้ซื้อ วิธีการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อเลือก และหมายเลขการสั่งซื้อ ดังนี้

label4

  • ในกรณีที่ท่านเลือก “พิมพ์เฉพาะที่อยู่ของผู้ซื้อ” ระบบจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งหมด 14 รายการสั่งซื้อ โดยเรียงข้อมูลรายการสั่งซื้อจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง ดังภาพตัวอย่าง
  • ในกรณีที่ท่านเลือก “พิมพ์ที่อยู่ของผู้ซื้อและร้านค้า” ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ของร้านค้าทางด้านซ้าย และที่อยู่ของผู้ซื้อทางด้านขวาของหน้ากระดาษ โดยเรียงตามรายการสั่งซื้อ หน้าละ 7 รายการสั่งซื้อ ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์แบบ “พิมพ์เฉพาะที่อยู่ของผู้ซื้อ”

label5

ตัวอย่าง การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์แบบ “พิมพ์ที่อยู่ของผู้ซื้อและร้านค้า”

label6

6.เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกที่สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ หรือ คลิกขวาที่เมาส์ แล้วเลือกเมนู “พิมพ์

(Visited 479 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.