ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้ขายดี

0

การเปิดร้านค้าให้ขายดีมีกำไรและเติบโตได้ในระยะยาวนั้น สิ่งที่ร้านค้าต้องพยายามที่จะทำให้ได้ก็คือ การสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด แต่การจะขายสินค้าได้นั้นมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกับยอดขาย หนึ่งในปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆก็คือ “การตั้งราคาสินค้า” ร้านค้าควรพิจารณาหลายมุมมอง เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง คุณภาพสินค้า ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และเป้าหมายจากการใช้กลยุทธ์ราคา โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้ขายดี

1. เปรียบเทียบราคาในตลาด  

ร้านค้าควรทำการสำรวจราคาคู่แข่งในตลาดว่าอยู่ที่ระดับไหน การตั้งราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดอาจช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นได้ แต่บางครั้งการตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดมากไปก็อาจกระทบการรับรู้ในด้านคุณภาพได้ ส่วนการตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาดนั้น เป็นราคาที่เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง มีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะหาข้อมูลในร้านค้าอื่นเพื่อเปรียบเทียบราคา และหากพบร้านที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันในราคาถูกกว่า เราก็จะเสียโอกาสในการขายสินค้าไปได้ ดังนั้น ผู้ขายควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนและเลือกกำหนดราคาที่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำกำไรได้อีกด้วย

2. ตั้งราคาสะท้อนคุณภาพ

การแข่งขันด้านราคา อาจไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จทุกครั้ง และกับทุกประเภทสินค้า ร้านค้าควรพิจารณาตามประเภทสินค้าและความต้องการของลูกค้า เช่น- สินค้าที่ลูกค้าคาดหวังคุณภาพ ควรเน้นตั้งราคาตามคุณภาพ สามารถตั้งสูงกว่าร้านค้าอื่นๆ ได้ หากพิจารณาแล้วพบว่าคุณภาพสินค้าของร้านเราดีกว่าร้านอื่นในการรับรู้ของลูกค้า- สินค้าที่ต้องขายควบคู่กับบริการ อาจมีเรื่องคุณภาพของบริการเข้ามาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า หากประเมินคุณภาพของสินค้าและบริการแล้วเหนือกว่าคู่แข่ง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง

3. รู้จักลูกค้า

ตั้งราคาโดยคำนึงถึงลูกค้า การรู้จักลูกค้าจะช่วยการทำธุรกิจ e-Commerce ได้มาก ร้านค้าควรกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน จากนั้นจึงประเมินกำลังซื้อหรือความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าประเภทเดียวกับที่เราขาย โดยเราอาจเก็บข้อมูลจากฐานลูกค้าเดิม สินค้าที่มักซื้อออนไลน์ การจ่ายต่อครั้งหรือต่อสินค้าที่ซื้อ ความเปลี่ยนแปลงด้านราคามีผลต่อการซื้อสินค้าหรือไม่

4. ติดตามผล

ควรติดตามผลจากการตั้งราคาของสินค้าแต่ละชนิดที่ขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราตั้งราคาที่เหมาะสม ลูกค้ายอมรับราคานั้นได้ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านค้ามีกำไรจากการขายสินค้า และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในที่สุด

 

เคล็ดลับพิเศษในการตั้งราคาขายสินค้าออนไลน์

1. ฟังเสียงลูกค้า ทุกความเห็นของลูกค้ามีคุณค่าต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจากเราจะสามารถเก็บความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาการตั้งราคาสินค้าได้ ยังทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเอาใจใส่และเห็นความสำคัญอีกด้วย

2. จับตาดูคู่แข่ง มีการสำรวจความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือการจัดโปรโมชั่นที่มีผลต่อยอดขายของเราหรือไม่ และปรับราคาหรือคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้อยู่เสมอ

3. วางแผนราคา พิจารณาการตั้งราคารวมถึงแผนการปรับเพิ่มหรือลดราคาในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในตลาด และวางแผนสำรองเผื่อกรณีมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง หรือต้นทุนส่วนอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง

(Visited 517 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.