ตั้งชื่อสินค้าอย่างไรให้สนับสนุน SEO

0

ในปัจจุบันที่การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น สินค้าจำนวนมากที่ถูกเพิ่มลงในระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยปริมาณสินค้าและร้านค้าที่มากมายเหล่านี้ ข้อมูลสินค้านั้นจึงมีเพิ่มมากจนผู้ซื้อต้องทำการคัดกรองข้อมูลสินค้าที่ตนเองต้องการ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ซื้อใช้ในการค้นหาก็คือ Search engine ต่างๆ เช่น Google search และ WeLoveShopping Search เป็นต้น

การที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นถูกค้นเจอใน Search engine ต่างๆ นั้น ต้องอาศัยหลักการในการค้นหาและแสดงผลการค้นหาของ Search engine นั้นๆ  โดย Search engine ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (Keyword) ที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่ระบบคิดว่าผู้ค้นหาน่าจะต้องการขึ้นมา

ดังนั้น หน้าที่ของผู้ขายก็คือ ทำการใส่ข้อมูลที่เป็นคำสำคัญ หรือ คีย์เวิร์ด ที่จะช่วยให้ Search engine เข้ามาเก็บข้อมูลไปประมวลผลและแสดงให้ผู้ซื้อเห็นสินค้าของเราในหน้าค้นหา

ในการขายสินค้าออนไลน์นั้น สิ่งแรกที่สำคัญต่อ Search Engine Optimization คือ การตั้งชื่อสินค้า ซึ่งการตั้งชื่อนั้นควรใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้านั้นๆ มาใส่ ไม่ใช่แค่คำแสดงประเภทสินค้าทั่วๆ ไป เช่น ร้านค้าขายชุดเดรส แล้วตั้งชื่อสินค้าว่า “เดรส” เท่านั้น แต่ต้องแสดงรายละเอียดที่เพียงพอ ระบุเจาะจงสินค้าตัวนั้นๆ ให้ชัดเจน โดยสินค้าในแต่ละหมวดหมู่นั้น ก็ต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันไป เราจึงทำการสร้างหลักการตั้งชื่อสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ขึ้นมา พร้อมกับตัวอย่าง เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้น

ProductTitle Sample-ProductTitle

 

 

 

 

 

(Visited 1,417 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.