สิทธิ์ในการขอเงินคืนของผู้ซื้อ

0

1. การขอเงินคืน หลังผู้ซื้อชำระเงินสำเร็จ (ก่อนหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง) *เพิ่มเติม*

 • ผู้ซื้อสามารถกดขอเงินคืนได้ทันที หลังจากที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินสำเร็จ หากเกิดกรณี
  • ร้านค้าแจ้งว่าไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
  • ผู้ซื้อขอยกเลิกรายการสั่งซื้อ
 • ผู้ขายมีระยะเวลาในการตอบกลับ โดยกดยอมรับหรือปฏิเสธการขอเงินคืนนั้น ภายใน 72 ชั่วโมง หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง
 • หากผู้ขายไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้โดยอัตโนมัติ หลังหมดระยะเวลาการตอบกลับการขอเงินคืน

การให้คะแนนความพึงพอใจ

 • ผู้ซื้อที่ขอเงินคืนในกรณีนี้ สามารถให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ส่วนที่ 1) แก่ร้านค้าได้
 • เมื่อหมดระยะเวลาให้คะแนนความพึงพอใจ ระบบจะให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมแก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ โดยให้ความพึงพอใจในระดับ “เฉยๆ” หรือ 0 คะแนน แก่ร้านค้า ซึ่งผู้ซื้อยังสามารถเข้ามาแก้ไขคะแนนได้ ภายใน 15 วัน นับจากการให้คะแนนครั้งแรก

2. การขอเงินคืน หลังหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่ง

 • ผู้ซื้อสามารถกดขอเงินคืนได้ทันที หลังจากหมดระยะเวลาแจ้งจัดส่งแล้ว หากเกิดกรณี
 • ร้านค้าแจ้งว่าไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
 • ส่งสินค้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
 • วิธีการจัดส่งไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • ผู้ซื้อขอยกเลิกรายการสั่งซื้อ
 • ผู้ขายมีระยะเวลาในการตอบกลับ โดยกดยอมรับหรือปฏิเสธการขอเงินคืนนั้น ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากวันที่ผู้ซื้อกดขอเงินคืน
 • หากผู้ขายไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้โดยอัตโนมัติ หลังหมดระยะเวลาการตอบกลับการขอเงินคืน

การให้คะแนนความพึงพอใจ

 • ผู้ซื้อที่ขอเงินคืนในกรณีนี้ สามารถให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ส่วนที่ 1) แก่ร้านค้าได้
 • เมื่อหมดระยะเวลาให้คะแนนความพึงพอใจ ระบบจะให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมแก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ โดยให้ความพึงพอใจในระดับ “เฉยๆ” หรือ 0 คะแนน แก่ร้านค้า ซึ่งผู้ซื้อยังสามารถเข้ามาแก้ไขคะแนนได้ ภายใน 15 วัน นับจากการให้คะแนนครั้งแรก 

3. การขอเงินคืน หลังร้านค้าแจ้งจัดส่ง

 • หลังจากที่ร้านค้าแจ้งจัดส่งสินค้าแล้ว หากเกิดกรณีที่ร้านค้าไม่มีสินค้า สินค้าหมด ร้านค้าส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาแจ้งจัดส่ง แจ้งจัดส่งด้วยหมายเลขจัดส่งไม่ถูกต้อง ร้านค้าส่งสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อและคำบรรยาย สินค้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่บรรยายไว้บนหน้าเว็บไซต์ เกิดปัญหาจากบริษัทขนส่งสินค้า หรือผู้ซื้อเองต้องการขอคืนสินค้านั้น ผู้ซื้อสามารถกดขอเงินคืนได้ทันที
 • ผู้ขายมีระยะเวลาในการตอบกลับ โดยกดยอมรับหรือปฏิเสธการขอเงินคืนนั้น ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากวันที่ผู้ซื้อกดขอเงินคืน
 • หากผู้ขายไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้โดยอัตโนมัติ หลังหมดระยะเวลาการตอบกลับการขอเงินคืน

เหตุผลการขอเงินคืน หลังร้านค้าแจ้งจัดส่ง

 • ร้านค้าแจ้งว่าไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
 • ส่งสินค้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
 • วิธีการจัดส่งไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง
 • สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
 • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
 • หมายเลขจัดส่งไม่ถูกต้อง
 • ปัญหาจากบริษัทขนส่งสินค้า
 • ผู้ซื้อต้องการขอคืนสินค้า

การให้คะแนนความพึงพอใจ

 • ผู้ซื้อที่ขอเงินคืนในกรณีนี้ สามารถให้คะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ส่วนแก่ร้านค้าได้
 • เมื่อหมดระยะเวลาให้คะแนนความพึงพอใจ ระบบจะให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมแก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ โดยให้ความพึงพอใจในระดับ “เฉยๆ” หรือ 0 คะแนน แก่ร้านค้า ซึ่งผู้ซื้อยังสามารถเข้ามาแก้ไขคะแนนได้ ภายใน 15 วัน นับจากการให้คะแนนครั้งแรก
(Visited 256 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.