วิธีการคำนวณอัตราการขอเงินคืน

0

วิธีการคำนวณอัตราการขอเงินคืน (Rate of Refund)

อัตราการขอเงินคืน หมายถึง จำนวนรายการสั่งซื้อที่ยอมรับการขอเงินคืน โดยจะต้องไม่เกิน 1% ของรายการที่สามารถขอเงินคืนได้ในสัปดาห์นั้นๆ ของร้านค้า

สูตร2

calendar refundปฏิทินด้านบนแสดงตัวอย่างการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณอัตราการขอเงินคืน ดังนี้

 • 3 สัปดาห์ที่แล้ว: แสดง % และจำนวนรายการที่ขอเงินคืน ในช่วงสัปดาห์แรกของ 3 สัปดาห์ที่แล้ว

  ตัวอย่าง การคำนวณอัตราการขอเงินคืนของ 3 สัปดาห์ที่แล้ว

  ถ้าวันนี้คือ วันที่ 30
  ระบบจะคำนวณอัตราการขอเงินคืนของ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
  โดยนำข้อมูลของวันที่ 7 ถึง วันที่ 13 ของเดือนเดียวกัน มาคำนวณ

 • 4 สัปดาห์ที่แล้ว: แสดง % และจำนวนรายการที่ขอเงินคืน ในช่วงสัปดาห์แรกของ 4 สัปดาห์ที่แล้ว

  ตัวอย่าง การคำนวณอัตราการขอเงินคืนของ 4 สัปดาห์ที่แล้ว

  ถ้าวันนี้คือ วันที่ 30
  ระบบจะคำนวณอัตราการขอเงินคืนของ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
  โดยนำข้อมูลของวันที่ 31 ของเดือนที่แล้ว ถึง วันที่ 6 ของเดือนเดียวกัน มาคำนวณ

  หมายเหตุ: หากร้านค้ามีอัตราการขอเงินคืนเกิน 2% ระบบจะแสดงผลตัวเลขเป็นสีแดง ร้านค้าต้องปรับปรุงบริการ เพื่อลดอัตราการขอเงินคืนดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ไม่เกิน 1%)

(Visited 186 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.