การขอรับรายงานการสั่งซื้อ

0

%e0%b8%9e%e0%b8%9e

เป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูลของรายงานการสั่งซื้อให้สำหรับร้านค้าที่ต้องการเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของตัวเอง ข้อมูลเหล่านี้ร้านค้าสามารถนำไปวิเคราะห์และพัฒนาร้านค้าของตัวเองได้ ซึ่งขั้นตอนของการขอรับรายงานมีดังนี้

ขั้นตอนการขอรับรายงาน 

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (272 downloads)

1. ไปที่หลังร้านค้าของท่าน คลิกที่แถบเมนูซ้ายมือ > ข้อมูลสั่งซื้อ >> รายงานการสั่งซื้อimage-1
2. เมื่อเข้ามาที่หน้า “รายงานการสั่งซื้อแล้ว” เราจะเห็นปุ่มสีเขียวที่มุมบนขวามือ “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ” โดยปุ่มดังกล่าวจะแสดงอยู่ในทุกๆ แถบสถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ”image-2
3. หลังจากกดปุ่มแล้วจะมีกล่องสีฟ้าปรากฏที่หน้าจอ “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถานะ : เลือกสถานะของรายงานที่ท่านต้องการ
1.รอการชำระเงิน 2.รอการแจ้งจัดส่งสินค้า 3.รอยืนยันรับสินค้า 4.ขอเงินคืนimage-3

 

ช่วงเวลา : เลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการ โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้ไม่จำกัดimage-4
ประเภท : เลือกประเภทของรายงานการสั่งซื้อ สามารถขอรับรายงานได้ 2 วิธี คือ

1. ดูตามรายการสั่งซื้อ หากเลือกวิธีนี้ ตัวข้อมูลที่ท่านได้รับจะเป็นในรูปแบบของออเดอร์ ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด “Order_Report_waiting_shipped_วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด.xlsximage-6

 

2. ดูตามรหัสสินค้า หากเลือกวิธีนี้ ตัวข้อมูลที่ท่านได้รับจะเป็นในรูปแบบของสินค้า ในแต่ละออเดอร์ ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด “Product_Report_waiting_shipped_วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด.xlsx”image-9

 

4. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” จากนั้นจะมีกล่องสีฟ้าอีกกล่องปรากฏขึ้น พร้อมแจ้งรายละเอียดของการขอรับรายงาน เมื่ออ่านรายละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้งimage-11
5. ระบบจะนำท่านมายังหน้า “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ” ตัวไฟล์ที่ท่านขอรับรายงานล่าสุดจะแสดงด้านบนเสมอ พร้อมแจ้งสถานะ “กำลังดำเนินการ” หากไฟล์พร้อมดาวน์โหลด สถานะจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมดาวน์โหลด”image-12

หมายเหตุ : ตัวไฟล์ที่พร้อมดาวน์โหลดนั้น จะมีระยะเวลาในการหมดอายุของไฟล์ จะแสดงช่วงเวลาที่สามารถดาวน์โหลดได้ ที่คอลั่มน์ท้ายสุด หากหมดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ตัวไฟล์จะไม่สามารถคลิกดาวน์โหลดได้อีก ท่านจะต้องทำการขอรับรายงานใหม่อีกครั้ง

6. ระบบจะส่งลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอีเมลที่แจ้งไปในตอนต้น หรือกด Refresh ที่หน้าจอ 1 ครั้ง ลิ้งค์ดาวน์โหลดจะสามารถคลิกให้ท่านดาวน์โหลดได้image-14

หมายเหตุ : การกด Refresh ที่หน้าจอนั้น จะไม่ได้ผลในบางกรณี เช่น การขอรับรายงานที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นต้น

7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอรับรายงาน

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่ (272 downloads)

(Visited 471 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.