ขั้นตอนการแจ้งจัดส่งแบบหลายรายการ

0

จากเดิมร้านค้าแจ้งจัดส่งได้เพียงทีละรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากสำหรับการแจ้งจัดส่ง ทางเว็บไซต์ WeLoveShopping จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าประหยัดเวลาได้มากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งการแจ้งจัดส่งแบบหลายรายการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Doc1.docx (5 downloads)

1. คลิกเข้าไปที่ เมนูข้อมูลสั่งซื้อ > รายงานการสั่งซื้อ

menu-ship

2. เมื่อท่านเข้าสู่หน้ารายงานสั่งซื้อแล้ว คลิกเลือกแถบเมนู “รอการแจ้งจัดส่งสินค้า” เพื่อเลือกดูเฉพาะรายการที่รอการแจ้งจัดส่ง

waiting-ship

3. จากนั้น คลิกที่ปุ่มสีฟ้าด้านขวามือ “แจ้งจัดส่งหลายรายการ”

menu-bulk

4. เมื่อเข้ามาที่หน้า “แจ้งจัดส่งทีละหลายรายการ” ที่หน้าจอจะมีขั้นตอนบอกกำกับไว้ และมีคำอธิบายบอกอยู่ทางขวามือ สำหรับในขั้นตอนแรก ให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการแจ้งจัดส่ง เป็นรูปแบบไฟล์ Excel จากนั้น กดปุ่ม “ดาวน์โหลด

image-2

ระบบจะให้ท่านเลือกรูปแบบไฟล์ 2 แบบ คือ
  • แจ้งจัดส่งทั้งออเดอร์ เหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าแบบครั้งเดียว ต่อ 1 ออเดอร์ เลขพัสดุรหัสเดียว
  • แจ้งจัดส่งแบบรายชิ้น เหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าที่มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 ออเดอร์ เลขพัสดุสามารถใส่แยกเป็นรายชิ้นได้ในออเดอร์นั้นๆ

หมายเหตุ : จำนวนออเดอร์ XX รายการ นั้นมาจากที่ระบบรวมรายการสั่งซื้อจากร้านค้าหรือรหัสสินค้าของร้านของคุณ ที่รอการแจ้งจัดส่งทั้งหมดมาไว้ในไฟล์นี้

5. เปิดไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมาเมื่อซักครู่ ชื่อไฟล์ “แจ้งจัดส่งทั้งออเดอร์.xls” หรือ “แจ้งจัดส่งแบบรายชิ้น.xls” และ กรอกหมายเลขพัสดุให้ตรงกับหมายเลขการสั่งซื้อหรือรหัสสินค้าของร้าน แล้ว จากนั้น กดบันทึกไฟล์ Excel ดังกล่าว สามารถคลิกดูรายละเอียดการใช้ตารางได้ที่คำอธิบายทางด้านขวามือ

image-3-1

6. หลังจากบันทึกไฟล์แล้ว ให้กลับมาที่หน้าแจ้งจัดส่งทีละหลายรายการอีกครั้ง และคลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่ออัพโหลดไฟล์ “แจ้งจัดส่งทั้งออร์เดอร์.xls” หรือ “แจ้งจัดส่งแบบรายชิ้น.xls” เข้าระบบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แจ้งจัดส่งสินค้า”

image-5-1

          จากนั้นจะมีกล่องป๊อปอัพปรากฏที่หน้าจอ “ยืนยันการแจ้งจัดส่งสินค้า” พร้อมคำแจ้งเตือน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการแจ้งจัดส่ง และอัพเดตสถานะของแต่ละรายการสั่งซื้อ

image-11

7. หลังจากคลิกที่ปุ่ม ”ตกลง” แล้ว ระบบจะประมวลผล เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว สถานะจะแจ้งที่ด้านบนว่า “ดำเนินการเรียบร้อย” และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งจัดส่งได้ที่ลิ้งค์ (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

image-12-1

8. ถัดมาระบบจะแสดงข้อมูลบอกว่ารายการใด “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” พร้อมบอกจำนวน XX รายการ

image-13

9. ถัดมาที่กล่องสีเหลี่ยมอันสุดท้าย ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จทั้งหมด พร้อมบอกสถานะนั้นๆ

image-14

– หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง : เกิดจากหมายเลขพัสดุนั้นๆ เป็นรหัสที่ไม่สามารถกรอกในระบบได้ เช่น PA PB PC เป็นการจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา ซึ่งไม่ใช่แบบลงทะเบียน หรือ EMS
– หมายเลขรหัสสินค้านี้เคยแจ้งจัดส่งแล้ว : เกิดจากการนำหมายเลขพัสดุที่เคยกรอกไปแล้วในรายการสั่งซื้อ A และนำมากรอกซ้ำในรายการสั่งซื้อ B
– ไม่ระบุหมายเลขพัสดุ : เกิดจากการที่ร้านค้ายังไม่ได้กรอกหมายเลขพัสดุลงไปรายการนั้นๆ
– กรุณาจัดส่งแบบ EMS ตามที่ผู้ซื้อเลือกค่ะ : เกิดจากการจัดส่งแบบผิดวิธี ไม่ตรงกับที่ผู้ซื้อเลือกมา เช่น เลือกการจัดส่งแบบ EMS แต่ร้านค้าจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนมา เป็นต้น
          10. หากท่านต้องการกลับไปยังหลังร้านค้า ให้ท่าน คลิกที่ลิ้งค์ด้านบน “คุณสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งจัดส่งสินค้าได้ ที่นี่” เพื่อกลับไปหน้า “รายการรอแจ้งจัดส่ง” จะเห็นว่าสถานะของรายการสั่งซื้อในแต่ละรายการเปลี่ยนไป (ตามรูปภาพตัวอย่าง)

image-16

  • รายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้กรอกหมายเลขพัสดุ ระบบจะขึ้นสถานะ “รอการแจ้งจัดส่งสินค้า”
  • รายการสั่งซื้อที่มีการจัดส่งไปแล้วบางรายการสินค้า ระบบจะขึ้นสถานะ “รอการแจ้งจัดส่งสินค้า” พร้อมข้อความกำกับไว้ด้วยว่า “จัดส่งไปแล้ว XX รายการ จาก XX รายการ

หมายเหตุ : หากในรายการสั่งซื้อนั้นแจ้งจัดส่งทุกรายการสินค้าแล้ว ระบบจึงจะเปลี่ยนสถานะเป็น “รอยืนยันรับสินค้า”

Doc1.docx (5 downloads)

(Visited 326 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.