แจ้งจัดส่งอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ขอเงินคืน

0

ในการขายสินค้าออนไลน์บนร้าน WeStore นั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ร้านค้าจะละเลยไม่ได้ นั่นคือ ขั้นตอน “การแจ้งจัดส่ง”

การแจ้งจัดส่งนั้นเป็นการแจ้งผ่านระบบให้ผู้ซื้อได้รับทราบว่า ร้านค้าได้ส่งออกสินค้าไปยังผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ให้บริการขนส่งได้รับสินค้าเพื่อนำส่งไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนการแจ้งจัดส่งนี้ หากร้านค้าทำอย่างถูกต้องก็มีโอกาสที่จะได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ดี ส่งผลดีในด้านยอดขายของร้านค้า และยังลดเปอร์เซ็นการขอเงินคืนอีกด้วย เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งจัดส่งกันค่ะ

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการแจ้งจัดส่ง

1.ระบบจะส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ เพื่อแจ้งว่าร้านค้าจัดส่งสินค้าแล้ว และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะจาก link url ในข้อความนั้นได้ทันที

2.ระบบจะเริ่มนับระยะเวลา “ยืนยันรับสินค้า” ของผู้ซื้อ ซึ่งนั่นหมายถึงระยะเวลาอย่างช้าที่สุดที่ร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าในรายการสั่งซื้อนั้น

3.ผู้ซื้อสามารถกดขอเงินคืน หากไม่ได้รับสินค้า ได้รับไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ

จะเกิดอะไรขึ้น หากร้านค้าแจ้งจัดส่งไม่ถูกต้อง แจ้งก่อนจัดส่งจริง หรือ แจ้งจัดส่งผิดช่องทาง

1.มีความเสี่ยงสูงที่สินค้านั้นจะเกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง เพราะอาจสูญหาย เสียหาย ก่อนถึงมือเจ้าหน้าที่ขนส่ง และทำให้สินค้าไม่ถึงมือผู้ซื้อ นำไปสู่การขอเงินคืน ซึ่งทำให้ร้านค้าสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้

2.เมื่อผู้ซื้อตรวจสอบไม่พบสถานะการจัดส่ง ก็จะเกิดความไม่มั่นใจในบริการของร้านค้าว่าส่งสินค้าให้แล้วจริงหรือไม่ ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงที่ผู้ซื้อจะกดขอเงินคืน

3.แม้ว่าผู้ซื้อจะกดขอเงินคืนแล้ว และร้านยอมรับการขอเงินคืนแล้ว ผู้ซื้อคนนั้นก็ยังสามารถให้คะแนนความพึงพอใจส่วนที่ 1 แก่ร้านค้าได้ ซึ่งเป็นคะแนนส่วนที่จะถูกนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นความพึงพอใจโดยรวมของร้านค้าด้วย

4.หากผู้ซื้อไม่พึงพอใจในการให้บริการของร้านค้า แต่ไม่กดขอเงินคืน และรอจนได้รับสินค้า ผู้ซื้อก็มีโอกาสที่จะให้คะแนน “ไม่พอใจ” ร้านค้าได้ สามารถเขียนความคิดเห็นต่อบริการร้านค้าได้ และยังให้คะแนนร้านค้าในแต่ละด้านได้อย่างละเอียด ซึ่งคะแนนและความคิดเห็นต่างๆ นั้น จะถูกแสดงให้ผู้ซื้อท่านอื่นๆ เห็นจากหน้าสินค้าและหน้าร้านค้าด้วย หากคะแนนต่ำ และมีความคิดเห็นที่ไม่ดีมากๆ อาจทำให้ร้านสูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมแคมเปญกับ WeLoveShopping และเสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายใหม่ๆ ด้วย

แจ้งจัดส่งอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ขอเงินคืน?

1.แจ้งจัดส่งด้วยหลักฐานการจัดส่งที่ถูกต้อง

-กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express ร้านค้าควรกรอกหมายเลขพัสดุ (Tracking No.) ที่ถูกต้อง เป็นหมายเลขจริงที่สามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ในระบบ

หากมีการกรอกหมายเลขผิด หรือใช้หมายเลขปลอมในการแจ้งจัดส่ง จะทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ และเป็นสาเหตุให้ผู้ซื้อเกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้รับของหรือไม่ จนอาจกดขอเงินคืนและให้คะแนน “ไม่พอใจ” ต่อรายการสั่งซื้อนั้นได้

-กรณีจัดส่งด้วยวิธีอื่นๆ ร้านค้าควรแนบหลักฐานว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าออกไปแล้ว เช่น ใบรับของ ใบคำสั่งส่งของ เพื่อให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว และตนเองจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้ออย่างแน่นอน

-กรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายนัดรับสินค้ากันเอง เช่น รับสินค้าที่ร้าน รับที่สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ร้านค้าควรมีใบส่งของไปให้ผู้ซื้อทำการเซ็นรับสินค้าด้วย และถ่ายรูปหรือแสกนใบรับสินค้าที่ผู้ซื้อเซ็นแล้ว มาแนบเป็นหลักฐานแจ้งจัดส่งในระบบ และหากผู้ซื้อทำการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าควรให้ผู้ซื้อกด “ยืนยันรับสินค้า” และกดให้ “คะแนนความพึงพอใจ” ในระบบทันที

2.แจ้งจัดส่งเมื่อมีการจัดส่งจริงเท่านั้น

-ร้านค้าจะต้องแจ้งจัดส่งหลังจากมีการทำรับพัสดุจากเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้วเท่านั้น เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทันทีที่ร้านค้าแจ้งในระบบ

-ในบางกรณีร้านค้าที่มีการจัดส่งพัสดุต่อวันเป็นจำนวนมาก อาจได้รับหมายเลขพัสดุล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และอาจทำการแจ้งจัดส่งในระบบล่วงหน้าในช่วงเย็นที่ไปรษณีย์ปิดทำการแล้ว ในวันรุ่งขึ้นร้านค้าจะต้องรีบดำเนินการนำสินค้าที่ได้แจ้งจัดส่งในระบบทั้งหมดนั้น ไปให้เจ้าหน้าที่ทำรับเข้าระบบ ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่แจ้งจัดส่ง

คำเตือน: สำหรับวิธีนี้ ร้านค้าอาจได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อแต่ละราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ WeLoveShopping เพื่อตรวจสอบสถานะของสินค้า ดังนั้น ร้านค้าควรทำการแจ้งผู้ซื้อแต่ละรายว่าผู้ซื้อจะยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ในตอนนั้น และจะตรวจสอบได้อีกครั้งในช่วงเวลาใดของวันรุ่งขึ้น

3.แจ้งจัดส่งด้วยวิธีการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือกไว้เท่านั้น

-ผู้ขายจะต้องส่งสินค้าตามช่องทางหรือวิธีที่ผู้ซื้อเลือกไว้เท่านั้น หากมีการกรอกหมายเลขพัสดุผิดช่องทาง ระบบจะไม่อนุญาตให้แจ้งจัดส่งได้ ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้เวลาแจ้งจัดส่งหมดลง และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อกดขอเงินคืนได้

-หากเกิดความผิดพลาดทำให้ร้านค้าจำเป็นต้องส่งสินค้าด้วยช่องทางอื่นที่ผู้ซื้อไม่ได้เลือกไว้ ร้านค้าจะต้องโทรแจ้ง WeLoveShopping เพื่อทำการอนุญาตให้แจ้งจัดส่งได้เท่านั้น และร้านค้าจะต้องโทรแจ้งผู้ซื้อให้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

(Visited 249 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.