การปรับปรุงคุณภาพบริการของร้านค้าเพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ

0

เมื่อมีผู้ซื้อกดให้คะแนน “ไม่พอใจ” ในบริการของร้านค้า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของร้านค้าจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อรายอื่นๆ และอับดับในการค้นหาอีกด้วย ร้านค้าจึงควรกลับมาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจ และร้านค้าควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้คุณภาพบริการดียิ่งขึ้นเพราะคะแนนความพึงพอใจนั้นจะถูกประมวลผลรวมกัน และแสดงผลที่หน้าร้านค้า เพื่อให้ผู้ซื้อนำไปประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ร้านค้าที่ได้คะแนนความพึงพอใจในระดับสูง ย่อมมีโอกาสในการขายมากกว่าเนื่องจากผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น คะแนนความพึงพอใจยังมีผลต่อการจัดอันดับร้านค้าในหน้าค้นหาของ Weloveshopping อีกด้วย ดังนั้น คะแนนความพึงพอใจจึงมีความสำคัญอย่างมากในการขายสินค้าออนไลน์
  

ทำความรู้จักกับคะแนนความพึงพอใจของร้านค้า

ผู้ซื้อสามารถให้คะแนนความพึงพอใจแก้ร้านค้าเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า และทำการกดรับสินค้าในระบบแล้ว โดยความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อรายการสั่งซื้อจากผู้ซื้อ

-กรณีที่ผู้ซื้อพึงพอใจ ร้านค้าจะได้รับ 1 คะแนน

-กรณีที่ผู้ซื้อรู้สึกเฉยๆ ร้านค้าจะไม่ได้รับคะแนน

-กรณีที่ผู้ซื้อไม่พอใจ ร้านค้าจะถูกหัก 1 คะแนน

2. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร้านค้า

-หากผู้ซื้อไม่พอใจในบริการของร้านค้า ผู้ซื้อจะต้องให้ความเห็นหรือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่พอใจ จึงจะสามารถให้คะแนนต่อได้

-ผู้ซื้อที่พึงพอใจ หรือรู้สึกเฉยๆ ก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อรายการสั่งซื้อได้

-ความเห็นทั้งหมดจะถูกแสดงที่หน้าร้านค้า เพื่อให้ผู้ซื้อรายอื่นๆ สามารถอ่านความเห็นจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าจากร้านค้าได้

3. คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้ซื้อสามารถให้คะแนนเป็นดาว ตั้งแต่ 1-5 ดาว และคะแนนเหล่านี้ก็จะถูกแสดงที่หน้าร้านค้าเช่นกัน ดังนั้น ร้านค้าจึงต้องใส่ใจดูแลคุณภาพบริการในด้านต่างๆ เหล่านี้ให้ครบทุกด้าน

3.1. สินค้าตรงกับที่สั่งซื้อ

3.2. การให้บริการของร้านค้า

3.3. ความรวดเร็วในการจัดส่ง

3.4. คุณภาพของหีบห่อและการจัดส่ง

   

การปรับปรุงคุณภาพบริการในแต่ละด้าน

1. สินค้าตรงกับที่สั่งซื้อ

1.1.การเขียนรายละเอียดสินค้า

การเขียนรายละเอียดสินค้ามีความสำคัญต่อการขายสินค้าออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริงในเวลาที่ซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อออนไลน์ ดังนั้น ผู้ขายควรใส่รายละเอียดสินค้าที่เป็นความจริง ตรงกับตัวสินค้าจริง มีความถูกต้อง อธิบายคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าให้ชัดเจน ไม่ควรเขียนรายละเอียดสินค้าเกินจริง เพราะเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วสินค้าไม่เป็นไปตามที่เขียนไว้ จะทำให้ผู้ซื้อผิดหวังและกดให้คะแนนความพึงพอใจต่อร้านค้าในระดับต่ำ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคะแนนรวมของร้านค้า

อ่านวิธีการเขียนรายละเอียดสินค้าที่ดี ที่นี่

อ่านวิธีการเขียนรายละเอียดสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น ที่นี่

อ่านวิธีการเขียนรายละเอียดสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ที่นี่

1.2.การจัดการหลังร้านที่ดี

มีการจัดทำรายการสินค้า และรหัสสินค้า และใส่รหัสสินค้าเมื่อทำการเพิ่มสินค้าลงในระบบ เพื่อให้ผู้ขายสามารถใช้รหัสนั้นอ้างอิงสินค้าแต่ละตัวในคลังสินค้าได้ เมื่อมีผู้ซื้อสั่งสินค้าเข้ามา ร้านค้าก็จะสามารถหยิบสินค้าชิ้นที่ผู้ซื้อสั่งซื้อได้ถูกต้องตามรหัส ตรงกับที่ผู้ซื้อสั่งได้อย่างรวดเร็ว

    

2. การให้บริการของร้านค้า

2.1.การตอบคำถามแก่ผู้ซื้อที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว

ร้านค้าควรหมั่นตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคอยดูว่ามีผู้ซื้อส่งอีเมล์มาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าในร้านหรือไม่ และการตอบคำถามนั้น ร้านค้าควรตอบกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มระดับคุณภาพการให้บริการ และแสดงความเอาใจใส่ในการให้บริการ

2.2.การให้การดูแลแต่ละรายการสั่งซื้อของผู้ซื้อทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

นอกจากการแจ้งเตือนโดยระบบ WeStore แล้ว ร้านค้าสามารถเพิ่มบริการในการโทรหรืออีเมล์แจ้งผู้ซื้อในแต่ละช่วงของการซื้อสินค้า เช่น แจ้งว่าร้านค้าได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว แจ้งรายละเอียดการชำระเงิน แจ้งเมื่อส่งสินค้าแล้ว เพื่อให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าร้านค้าเอาใจใส่ในการขายสินค้า แต่ทั้งนี้ ควรติดต่อผู้ซื้อในระดับที่พอดี ไม่มากเกินจนสร้างความรำคาญหรือความลำบากใจให้แก่ผู้ซื้อได้

2.3.การติดตามสถานะการจัดส่ง

เมื่อร้านค้ากดยืนยันการจัดส่งสินค้าโดยกรอกหมายเลข Tracking No.แล้ว ร้านค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุที่ส่งโดยไปรษณีย์ไทยได้ ที่เมนูรายงานการสั่งซื้อ และเข้าไปที่รายการสั่งซื้อที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ เมื่อเห็นว่าสินค้าไปถึงไปรษณีย์ปลายทางหรือมีผู้รับแล้ว ร้านค้าสามารถโทรแจ้งผู้ซื้อถึงสถานะการจัดส่งเพื่อสอบถามว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วหรือไม่ หากผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว ร้านค้าควรโทรเชิญผู้ซื้อมากดให้คะแนนความพึงพอใจในระบบ

การกดให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ซื้อสามารถทำได้โดย ให้ผู้ซื้อเข้าไปที่เว็บไซต์ Weloveshopping และล๊อคอินเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู รายการสั่งซื้อที่แถบสีดำ ด้านบนขวาของเว็บไซต์ เมื่อเข้าไปที่หน้ารานการสั่งซื้อแล้วก็สามารถกดให้คะแนนความพึงพอใจได้ทันที

    

3. ความรวดเร็วในการจัดส่ง

3.1.การกำหนดระยะเวลาในการเตรียมสินค้า

ร้านค้าควรกำหนดระยะเวลาเตรียมสินค้าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาที่สุด โดยประเมินระยะเวลาตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าในคลังสินค้า นำออกมาบรรจุหีบห่อ นำไปส่งที่บริษัทขนส่ง ทั้งนี้ควรเผื่อเวลาเล็กน้อย ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่อาจะทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา และควรกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เผื่อเวลามากเกินไปหรือกำหนดเวลาน้อยจนเกินไป

3.2.การกำหนดจำนวนสินค้าในคลังและเตรียมสินค้าให้พร้อมส่งอยู่เสมอ

ร้านค้าควรกำหนดจำนวนสินค้าในคลังสินค้าในระบบตามความเป็นจริง เพราะเมื่อมีรายการสั่งซื้อเข้ามา จะได้สามารถจัดส่งสินค้าได้ในทันที ไม่ควรใส่สต๊อคเผื่อหรือเกินจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริง เพราะหากมาผู้ซื้อสั่งซื้อเข้ามาเยอะ แต่ร้านค้าไม่มีสินค้าที่จะจัดส่งให้ผู้ซื้อหรือจัดส่งล่าช้า ก็อาจจะทำให้ผู้ซื้อกดขอคืนเงิน หรือผู้ซื้อกดให้คะแนนไม่พอใจและให้ความเห็นในด้านลบต่อร้านค้าได้

   

4. คุณภาพของหีบห่อและการจัดส่ง

4.1.การบรรจุหีบห่อที่ช่วยปกป้องสินค้า

การบรรจุหีบห่อที่ดีจะช่วยป้องกันสินค้าจากความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างจัดส่งได้ เพราะสินค้าบางประเภทนั้นมีความเปราะบาง หรือทนต่อแรงกระแทกได้น้อย การห่อหุ้มสินค้าด้วยพลาสติกกันกระแทก หรือการใส่วัสดุกันกระแทกให้เต็มพื้นที่ของกล่องนั้น จะช่วยถนอมสินค้าอยู่ในสภาพสมบูร์ได้ดี

อ่านวิธีการบรรจุสินค้าลงหีบห่ออย่างมืออาชีพ ที่นี่

4.2.การเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีคุณภาพ

บริษัทจัดส่งสินค้าเข้ามามีส่วนร่วมในบริการของร้านค้า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของร้านค้า ดังนั้น ร้านค้าควรตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของบริษัทจัดส่งสินค้า ทั้งในด้านความรวดเร็ว การดูแลรักษาสินค้าของร้านค้าให้ถึงมือผู้ซื้อในสภาพสมบูรณ์ และความสุภาพในการให้บริการของพนักงานจัดส่ง

อ่านวิธีการจัดส่งสินค้าแบบมืออาชีพ ที่นี่

(Visited 106 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.