Browsing: ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือผู้ขายใหม่
0 การขอรับรายงานการสั่งซื้อ

เป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูลของรายงานการสั่งซื้อให้สำหรับร้านค้าที่ต้องการเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของตัวเอง ข้อมูลเหล่านี้ร้านค้าสามารถนำไปวิเคราะห์และพัฒนาร้านค้าของตัวเองได้ ซึ่งขั้นตอนของการขอรับรายงานมีดังนี้ ขั้นตอนการขอรับรายงาน  1. ไปที่หลังร้านค้าของท่าน คลิกที่แถบเมนูซ้ายมือ > ข้อมูลสั่งซื้อ >> รายงานการสั่งซื้อ 2. เมื่อเข้ามาที่หน้า “รายงานการสั่งซื้อแล้ว” เราจะเห็นปุ่มสีเขียวที่มุมบนขวามือ “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ” โดยปุ่มดังกล่าวจะแสดงอยู่ในทุกๆ แถบสถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ขอรับรายงานการสั่งซื้อ”…

คู่มือผู้ขายใหม่
0 G1: Check List เตรียมตัวก่อนเปิดร้าน

Check List คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องทำเพื่อเตรียมตัวก่อนการเปิดร้านค้าและเป็นการเตรียมพร้อมของข้อมูลในการเปิดร้านค้า 4 ขั้นตอนบน WeLoveShopping Check List นั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ดูวิดิโอ การเปิดร้านค้า 4 ขั้นตอน คลิกที่นี่ >> http://seller.weloveshopping.com/vdo-tutorials/