วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

0

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป WeLoveShopping จะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการของรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นบนร้านค้ารูปแบบ WeStore ในอัตราค่าธรรมเนียม 3% โดยมีรายละเอียดและวิธีการคำนวณ ดังนี้

สูตรการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด

fee cal

 

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

กรณีที่ 1: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาปกติและไม่มีการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 50 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้าทั้ง 3 รายการ หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

fee-cal-case1

 กรณีที่ 2: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาปกติและมีการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 50 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า พบว่าไม่ได้รับสินค้า C จึงกดขอเงินคืน และร้านค้าทำการยอมรับการขอเงินคืนเนื่องจากสินค้า C หมด เมื่อตรวจสอบสินค้าสินค้า A และสินค้า B ว่าถูกต้องตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้าทั้ง 2 รายการ หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

fee-cal-case2

กรณีที่ 3: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและไม่มีการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 50 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้าทั้ง 3 รายการ หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

fee-cal-case3

กรณีที่ 4: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและมีการขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 50 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าพบว่าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อทั้ง 3 รายการ จึงกดขอเงินคืนทั้งรายการสั่งซื้อ และร้านค้าทำการยอมรับการขอเงินคืนเนื่องจากสินค้า A และ B ส่งผิด และสินค้า C ไม่มีสีที่ผู้ซื้อต้องการ หลังจากนั้นระบบจึงสรุปรายการค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

fee-cal-case4

 กรณีที่ 5: ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นและมีการขอเงินคืนบางรายการสินค้า

ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า 3 รายการ สินค้า A ราคา 100 บาท สินค้า B ราคา 250 บาท และสินค้า C ราคา 300 บาท โดยสินค้า A และสินค้า B อยู่ในโปรโมชั่น ซื้อ 2 รายการนี้ ลดราคา 100 บาท ร้านค้าคิดค่าขนส่งทั้งหมด 50 บาท เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า พบว่าไม่ได้รับสินค้า C จึงกดขอเงินคืน และร้านค้าทำการยอมรับการขอเงินคืนเนื่องจากสินค้า C หมด เมื่อตรวจสอบสินค้าสินค้า A และสินค้า B ว่าถูกต้องตามที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจึงทำการกดยืนยันรับสินค้าทั้ง 2 รายการ หลังจากนั้นระบบจึงคำนวณค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

fee-cal-case5

 

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ

(Visited 6,735 times, 4 visits today)
Share.

Comments are closed.