TrueMoney Wallet ประกาศปิดให้บริการการโอนเงินไปบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

0

WeLove-Logo-172x47

 

เรียน ร้านค้าทุกท่าน

เนื่องจาก ทรูมันนี่ มีความจำเป็นที่จะต้องขอปิดบริการ การโอนเงินจากบัญชี ทรูมันนี่ วอลลเล็ท ไปยังบัญชี พร้อมเพย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

อย่างไรก็ตามท่านยังสามารถใช้บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(Visited 392 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.